Rosyjska agencja Rosstat opublikowała raport dotyczący ubóstwa w Rosji. Wyniki badań świadczą o tym, że 22,7 miliona Rosjan nie osiąga wskaźnika minimum egzystencji. Według statystyk, w tym roku liczba osób żyjących w ubóstwie spadła.

Za ubogie zostały uznane osoby, których miesięczne środki na utrzymanie nie przekroczyły kwoty 9776 rubli (red. 591 złotych). Trzeba jednak zaznaczyć, że minimum dla osób zdolnych do pracy wynosi 10524 rubli (636 złotych), dla emerytów 8025 rubli (485 złotych) i 9667 rubli w przypadku dzieci dzieci (583 złotych).

Wyniki badań świadczą o tym, że poniżej granicy ubóstwa żyje 15,7% mieszkańców Federacji Rosyjskiej. Średni zarobek Rosjanina w pierwszym kwartale tego roku wynosi 26328 rubli (red. 1590 złotych). Jest to o 3,7% więcej niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego, ale aż o 26% mniej niż w czwartym kwartale 2015 roku.

Józef Gawron, Źródło: http://www.vestifinance.ru/articles/71991