UDOSTĘPNIJ

Często spotykam się z opinią,że komunizm sowiecki był systemem stricte rosyjskim,  aprobowanym przez większą część rosyjskiego narodu. Ciężko o bardziej krzywdzącą dla Rosjan opinię. Dla rozjaśnienia pomroków dziejów postaram się przypomnieć kilka podstawowych faktów.Bolszewicy przejęli władzę w Rosji w wyniku zbrojnego zamachu stanu a zachowali ją dzięki zdecydowanym, brutalnym działaniom jak również dekompozycji ideowej i organizacyjnej antykomunistycznej opozycji. W przeciwieństwie do niemieckich nazistów, pomimo olbrzymiej nagonki propagandowej i niespotykanego terroru, aż do wybuchu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej NIGDY nie posiadali większościowego poparcia społecznego. Najlepszym dowodem tego stanu rzeczy są fakty historyczne: w demokratycznych wyborach do Konstytuanty z 25.11.1917 roku bolszewicy uzyskali ledwie 25% wszystkich głosów (i to pomimo licznych fałszerstw wyborczych których się dopuszczali) podczas gdy eserowcy i mienszewicy popierani przez warstwy chłopskie aż 58%. Nic zatem dziwnego w tym, że były to ostatnie demokratyczne wybory w Rosji… Późniejsze wydarzenia tylko potwierdzają powyższe statystyki:

1.Krwawa wojna domowa którą bolszewicy nieomal przegrali i podczas której poddali całkowitej anihilacji przedstawicieli burżuazji, kleru, arystokracji i inteligencji niekomunistycznej(wrogów klasowych)

2.Kolejne chłopskie powstania niezwykle krwawo tłumione przez takich czerwonych diabłów jak Tuchaczewski- niedoszłego zdobywcę Polski. W wyniku represji wymordowano setki tysięcy chłopów ROSYJSKICH.

3. NEP i retoryka nacjonalistyczna wprowadzone przez Lenina właśnie po to żeby zażegnać wybuch masowej kontrrewolucji narodu rosyjskiego coraz bardziej wycieńczonego tragiczną sytuacją ekonomiczną i rosnącymi represjami skłaniającą coraz większe grupy Rosjan (przede wszystkim chłopów którzy stanowili przytłaczającą większość Rosjan) do sentymentalnego wspominania czasów carskich, podszytego nienawiścią do nowego reżimu którego głównym wrogiem były: prywatna własność i tradycyjne wartości(do których to jak wiadomo chłopi byli zawsze najbardziej przywiązani).

4.Kolektywizacja zaprowadzona przez Stalina również miała charakter represyjny. Chodziło o złamanie kręgosłupa warstwom chłopskim poprzez odebranie im fundamentu ich tożsamości- własnej ziemi. Manewr ten powiódł się znakomicie sprowadzając zagładę na ok. 15 mln. obywateli sowieckich

5. Aparat represyjny rozwinięty na niespotykaną w dziejach skalę stworzony od postaw po to aby umożliwić rządzenie i łamanie oporu warstw społecznych i całych narodów z gruntu wrogich wobec władzy.

6.Stosunek rdzennych Rosjan do Niemców podczas II WŚ jest kolejnym potwierdzeniem nienawiści jaką wielu zwykłych Rosjan darzyło komunistyczny reżim a liczbę 1.000.000 hiwisów należy traktować jako ewenement w skali światowej. Niestety jednak Niemcy zupełnie nie wykorzystali społecznego kapitału drzemiącego w narodzie rosyjskim. Obnosząc się ze swoją pogardą dla słowiańskich podludzi i przeprowadzając szereg działań eksterminacyjnych skanalizowali nienawiść Rosjan do Stalina i jego czerwonych katów…na nienawiść do „germańskich okupantów” co skrzętnie wykorzystał Stalin akcentując wybrane wątki z rosyjskiej historii celem ratowania własnej skóry i stworzenia wizji solidarności narodowej w walce z najeźdźcą. Dzięki zwycięstwu nad Niemcami Stalin rzeczywiście urósł do rangi „oswobodziciela” i bohatera narodu rosyjskiego. Można więc powiedzieć, że Hitler wyrządził Stalinowi sporą przysługę swoimi ideami fixe.

7.Stalin podobnie jak i Lenin był ideowym komunistą co udowadniał zarówno swoimi działaniami jak i pracami, które wyszły spod jego pióra.

8.Zbrodnia Katyńska pozbawiła nas 22 tys. naszych rodaków (niemal 1/3 wszystkich obywateli Polski z wyższym wykształceniem)…była to wielka zbrodnia i i jedna z największych tragedii jakie dotknęły polski naród, wyrżnięto naszą elitę, najbardziej wartościowe elementy całego narodu… ale z perspektywy Rosjan była to tylko kropla w oceanie rosyjskiej krwi rozlanej przez komunistów w ramach ideologicznych czystek.

9. Późniejsza „miłość” Rosjan do komunizmu była efektem długotrwałego prania mózgów i wymiany pokoleniowej. Obywatele radzieccy urodzeni na terenie Rosji po Rewolucji Październikowej nie mieli żadnego punktu odniesienia i dla nich patologiczna, komunistyczna codzienność była normalnością (ich rodzice albo zostali wyrżnięci podczas którejś z czystek albo nie dzielili się ze swoimi dziećmi wspomnieniami i własnymi refleksjami w obawie przed donosami i represjami- tu kłania się nam uśmiechnięty Pawlik Morozow-patron pionierów, który został wyniesiony na piedestał i obwołany wzorem do naśladowania dla młodzieży…zgodnie z przekazem stalinowskiej nomenklatury jego największą zasługą było złożenie donosu na własnych rodziców). Efektem było wyklucie się homo sovieticus który obecnie ludnie zamieszkuje terytorium dawnej Rosji (tzn. państwa z przed 1917 roku)…Czy homo sovieticus jest Rosjaninem? Pod względem etnicznym w dużej części tak…pod względem duchowym- ciężko powiedzieć bowiem homo sovieticus to człowiek pozbawiony ducha, wykorzeniony…Naród to nie tylko krew, ale również (a może przede wszystkim) kultura i duch. W Rosji ten duch jest dopiero odkopywany i to bardzo nieudolnie ze względu na komunistyczny rodowód elit polityczno-gospodarczych „nowej Rosji”…ale kto wie? może kiedyś prawdziwa Rosja jeszcze się odrodzi. Nie ulega wątpliwości, że Związek Radziecki był w takim samym stopniu państwowością rosyjską jak PRL państwowością polską…bo czy możemy nazwać państwem narodowym państwo, które sukcesywnie niszczy wszystko to co jest owego narodu spoiwem i fundamentem? Jego elity, kulturę, tradycję, historię a nawet gospodarkę… Tak czy inaczej, z naszego, polskiego punktu widzenia zarówno „dawna Rosja” spod znaku dwugłowego, carskiego orła jak i ta „nowa” spod znaku sierpa i młota są zagrożeniem dla naszej niezależności i integralności i z tej perspektywy powinniśmy patrzeć na polsko-rosyjskie stosunki.

Wspomóż pracę Pikio.pl
Jesteśmy jedynym dużym portalem informacyjnym, który NIGDY nie pobierał publicznych pieniędzy.
Dziękujemy!
Wesprzyj nas
UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułAbsrudalne żądania Breivika. Kompromitacja systemu penitencjarnego
Następny artykułW duszących oparach poprawności CZ.2
Patryk Patey

Z ducha, serca i rozumu- narodowiec, polski patriota. „Jestem Polakiem ? więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.”

Zobacz również