UDOSTĘPNIJ

Pozytywny nacjonalizm. Co to tak naprawdę oznacza, jakie określa wartości i czym się odróżnia od nacjonalizmu szowinistycznego?

Częstym zjawiskiem społecznym, czy też medialnym w XXI wieku jest marginalizowanie idei narodowej, która w czasie zaborów, jak i podczas odbudowy państwa polskiego w czasie II RP, miała duży wpływ na losy naszego narodu i państwa. Nacjonalizm w dzisiejszych czasach jest określany mianem ideologii, której należy się wyrzekać, wstydzić, odrzucać. Często jest utożsamiany z nazizmem, bądź faszyzmem, co jest krzywdzące dla Polaków, którzy walczyli o naszą wolność nie tylko w czasie zaborów, ale także w czasie II wojny światowej i PRL, identyfikując się właśnie z ideą narodowego demokratycznego państwa Polskiego. W dzisiejszych czasach, kiedy członków organizacji narodowych w II RP określa się mianem faszystów, antysemitów, szowinistów itp., zupełnie nie zwraca się uwagi na poszczególne i znaczące postacie w tamtych latach. Jest stosowana ogólna łata, która ma przykryć endecję i ją ośmieszyć.

Ale gdy przyjrzymy się poszczególnym osobom z tamtej epoki i polityki z osobna, to możemy zauważyć, że takie postaci jak chociażby Edward Kemnitz, który był członkiem Pogotowia Patriotów Polskich, Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Wielkiej Polski oraz współzałożycielem i działaczem struktur kierowniczych Obozu Narodowo-Radykalnego, uczyniły w swoim życiu wiele dobrego dla drugiego człowieka. Członek PPP, MW i ONR coś dobrego? Przecież to antysemita, faszysta! A jednak Edward Kemnitz został odznaczony medalem i tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata przez przez Instytut Yad Vashem, czyli izraelską instytucję poświęconą żydowskim ofiarom Holokaustu. Instytut ten nagradza osoby, które spełniają kryteria pomocy Żydom w czasie II wojny światowej. Po pierwsze, uratowany musi być Żydem, a osoba, która ocaliła mu życie, nie może być narodowości żydowskiej. Po drugie, za uratowaniem życia nie mogła się wiązać jakakolwiek rekompensata dla wybawcy. A po trzecie, pospieszenie na ratunek musiało wiązać się z jakimś ryzykiem dla życia lub wolności wybawcy. Czyli co, antysemita ratował Żydów za cenę własnego życia, nie oczekując za to nic w zamian? Wydaje się to dość absurdalne, że ktoś, kto był członkiem takich narodowych organizacji, ryzykował życie swoje i swoich bliskich! W jednym z wywiadów, kiedy to już E. Kemnitz przebywał na emigracji w Kanadzie, mówi o swoich poglądach i się ich nie wstydzi, mimo że media w kraju czują potrzebę zwalczania pamięci o takich bohaterach.

Inną niedocenianą postacią ze środowisk narodowych jest ks. Marceli Godlewski który podczas II wojny światowej ratował Żydów z getta warszawskiego. Pomógł w ucieczce m.in. Wandzie i Krzysztofowi Zamenhofom. W lipcu 2009 Instytut Yad Vashem przyznał mu medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Ksiądz Godlewski był typowym przedstawicielem polskich narodowców, krytycznych wobec Żydów. Był członkiem Straży Narodowej, organizował prelekcje o szkodliwości masonerii i udostępniał pomieszczenia kościelne Pogotowiu Patriotów Polskich. Był jednym z setek kapłanów, którzy w II RP wspierając narodowców, zwalczali socjalizm i agresję żydowską, wydając prasę i tworząc liczne organizacje społeczne. Mimo to, gdy przyszła wojna, kiedy człowiek zwykle zaczyna zachowywać się instynktownie, On potrafił zachować zdrowy rozum i mimo swoich poglądów na kształt państwa, najważniejsze było dla niego życie ludzkie Bez względu na to, czy to był Żyd, czy ktoś innej narodowości. Życie człowieka jest najważniejsze i narodowcy są tego najlepszym przykładem.

Ludziom takim jak powyżej, należy stawiać pomniki, aby każdy Polak i każda Polka mogli zatrzymać się na ulicy na chwilę, przeczytać tablicę pamiątkową, być może poszukać więcej informacji o tych ludziach i uświadomić sobie, że to, co jest wmawiane nam w telewizji, nie miało praktycznego odwzorowania w czynach tych ludzi. Że nie należy uogólniać sprawy, a trzeba docierać do jej źródeł i interesować się tym, co się wokół nas dzieje.

Wspomóż pracę Pikio.pl
Jesteśmy jedynym dużym portalem informacyjnym, który NIGDY nie pobierał publicznych pieniędzy.
Dziękujemy!
Wesprzyj nas
UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułHejterzy nie powstrzymają Orkiestry.
Następny artykułLemingi w sieci
Krystian Dominik Suchecki

Działacz społeczny, opowiadający się za narodowym modelem państwa. Wolnorynkowiec, idealista, antykomunista i antyfaszysta. W życiu zawsze do przodu i w prawo.

Zobacz również