UDOSTĘPNIJ

Wiele lat temu polskie miasta wzajemnie sobie pomagały, by skutecznie walczyć z głodem. Teraz samorządowcy współpracują ze sobą by wpierać się w sytuacjach kryzysowych np. walcząc ze skutkami katastrofalnych powodzi. Wszystkich łączy jedna organizacja – Związek Miast Polskich. 

19 listopada br. mija setna rocznica powołania Związku Miast Królestwa Polskiego, który dał początek późniejszemu Związkowi Miast Polskich.

Gdy w Polsce zmieniała się sytuacja polityczna i ustrojowa, padł pomysł na odtworzenie Związku. Wtedy w kraju nie istniały samorządy, które działały autonomicznie. Poznań był odpowiedzialny za stworzenie sekretariatu grupy inicjatywnej i do końca listopada 1990 roku 50 rad miejskich podjęło uchwały o przystąpienie do odbudowywanego Związku Miast Polskich.

Inicjatorzy restytucji Związku, którzy przystępowali do tworzenia programu działania, szybko zauważyli pewne podobieństwa między latami międzywojennymi a współczesnymi.

Podstawowe zadanie Związku

Do swoich podstawowych zadań związek zaliczył działanie zmierzające do uzyskania regulacji prawnych, niezbędnych do stworzenia systemu ustrojowego, w którym znajdzie się określone miejsce dla samorządów miejskich.

Przejaw solidarności miast

Obecnie do Związku należą 303 miasta, które wnoszą doświadczenia do wspólnych stanowisk i przedsięwzięć. Na tle działalności na polu legislacyjnym, we współdziałaniu z innymi organizacjami samorządowymi, do najważniejszych osiągnięć Związku trzeba zaliczyć m.in. bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, uchwalenie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i ST, dodanie w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju rozdziału „Polityka miejska” czy ustawy metropolitarnej, zastąpionej obecnie ustawą o związku metropolitalnym w województwie śląskim, zawierającej m.in. dodatkowe finansowanie transportu metropolitalnego.

Wzajemna pomoc miast

Wobec różnych żywiołów, powodzi czy nawałnic, miasta potrafią udzielać wsparcia dotkniętym ich skutkami w różnej formie. A w takich akcjach udzielania pomocy istotną rolę odgrywał zawsze Związek. Zajmuje się wtedy organizacją specjalnego banku informacji, który umożliwi przekazywanie przez miasta pomocy finansowej i rzeczowej miastom dotkniętym skutkami katastrofy.

Przyszłość Związku

Z perspektywy Związku oraz polskiego samorządu terytorialnego powinny wyglądać bardzo optymistycznie. ZMP to dojrzała organizacja, z której zdaniem liczy się wiele środowisk. Warto wspomnieć o postawie prezydenta Andrzeja Dudy, który powołał zespół do spraw kodyfikacji prawa samorządowego.

Kwestia solidarności miast jest bardzo istotna. Do Związku należy 1/3 miast. Ma to związek z kapitałem społecznym. Niektórzy burmistrzowie oraz prezydenci nie odczuwają pewnego dyskomfortu korzystając z działalności Związku i nie dokładają się do kosztów jego utrzymania.

Źródło: money.pl

Gdzie żyje się taniej: w Polsce czy na Białorusi? PIORUNUJĄCA różnica!

Po czym poznać, że jesteś wyjątkowo inteligentny? Oto 10 cech!

Wspomóż pracę Pikio.pl
Jesteśmy jedynym dużym portalem informacyjnym, który NIGDY nie pobierał publicznych pieniędzy.
Dziękujemy!
Wesprzyj nas

Zobacz również