UDOSTĘPNIJ

Obrady segmentu wysokiego szczebla to kluczowy element konferencji klimatycznych COP. Biorą w nim udział ministrowie ds. środowiska i klimatu ok. 200 państw świata. W czwartek w Bonn minister środowiska Jan Szyszko, powiedział, że Polska uznaje za jedną z najważniejszych umów naszych czasów Porozumienie paryskie. 

Umowa, jaką jest Porozumienie paryskie jest pierwszą w historii globalną umową klimatyczną, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Wynegocjowane zostało w grudniu 2015 r. w stolicy Francji, a zacznie obowiązywać od 2020 roku.

Porozumienie paryskie to narzędzie pozwalające na wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju, a jednocześnie na zatrzymanie tempa wzrostu koncentracji CO2 w sposób najbardziej efektywny i najtańszy – zaznaczył Szyszko w resorcie.

Dwie ważne kwestie

Minister zwrócił uwagę, że realizując postanowienia Porozumienia paryskiego, trzeba pamiętać o dwóch ważnych kwestiach: o pochłanianiu oraz redukcji.

Szkodliwe skutki wzrostu koncentracji CO2 przekładają się na najistotniejsze problemy świata, takie jak brak wody i wynikające z tego migracje, zanik różnorodności biologicznej, wymieranie gatunków oraz pogorszenie jakości powietrza. jest zatem naszym obowiązkiem, by jak najszybciej i jak najtaniej, i jednocześnie z pełnym uwzględnieniem wymiaru społecznego, zredukować koncentrację CO2 w atmosferze – powiedział Szyszko podczas obrad.

Zbiorowy wysiłek

W komunikacie minister środowiska powiedział, że dla dobra przyszłych pokoleń i stanu środowiska jest wspólne oraz solidne działanie, które jest gwarantem przejścia na ścieżkę niskoemisyjnego i odpornego na zmiany klimatu rozwoju. W resorcie zaznaczono, że Szyszko uważa, iż zmiany klimatu stanowią jedno z najpoważniejszych globalnych wyzwań, przed którymi obecnie stoi społeczność międzynarodowa.

Sprostanie temu wyzwaniu wymaga zbiorowego wysiłku i zaangażowania wszystkich państw. – podkreślił minister.

Przypomniał również, że główne cele i wartości Porozumienia paryskiego to wspólna odpowiedzialność, która oparta jest na suwerennych wkładach państw, uwzględniających ich zróżnicowane uwarunkowania, potrzeby i potencjały. To także poszanowanie dla narodowych odrębności, a także wzajemne zrozumienie i współpraca między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Polska od wielu lat intensywnie podejmuje praktyczne działania na rzecz implementacji zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej. W Katowicach Porozumienie paryskie musi stać się żywą strukturą realizującą swoje cele poprzez pakiet implementacyjny – zaznaczył minister.

Dialog Talanoa

Chcemy, by w Katowicach Dialog Wspomagający – Dialog Talanoa – bo tego określenia chcemy nadal używać, odzwierciedlał w najlepszy możliwy sposób zróżnicowane poglądy i oczekiwania Stron oraz korzystał z dorobku COP23 – dodał.

Podczas szczytu kilimatycznego Szyszko spotkał się z Georgem Davidem Banksem, doradcą ds. kilmatu prezydenta USA Donalda Trumpa. W komunikacie poinformowano, że podczas spotkania minister oznajmił, że Polska przyjęła decyzję rządu USA w sprawie wycofaniu się z Porozumienia paryskiego oraz chęci poznania oczekiwań USA wobec COP24 w Katowicach.

 

15 największych sekretów ujawnionych przez WikiLeaks

Jakie wykształcenie ma Beata Szydło? Nie do wiary! Czego uczyli się nasi politycy

Wspomóż pracę Pikio.pl
Jesteśmy jedynym dużym portalem informacyjnym, który NIGDY nie pobierał publicznych pieniędzy.
Dziękujemy!
Wesprzyj nas

Zobacz również