emerytura

Emerytura to system świadczeń społecznych, wypłacany ludziom po ukończeniu minimalnego wieku emerytalnego. Pieniądze wypłacane są w zależności od przepracowanych lat oraz składek, jakie płaciliśmy. Są grupy zawodowe, które mogą przechodzić na wcześniejszą emeryturę.

  • Wiek: mężczyźni 65 lat, kobiety 60
  • Filary: III filary
  • Minimalna: 1100 zł brutto
  • Okres składkowy: mężczyźni - 25 okresów składkowych i nieskładkowych, kobiety - 20
  • Liczba osób pobierających: około 9 milionów

 

Emerytura: geneza

Emerytury wywodzą się jeszcze z czasów Pruskich. Królowie wypłacali starym weteranom pieniądze. Rozpowszechnił to Otto von Bismarck, który w 1889 roku zarządził, że każdy, kto dożyje 65 lat, będzie dostawał od państwa świadczenia. Ten system rozpowszechnił się na wiele innych państw i utrzymuje się do dziś. Najwięcej systemów emerytalnych jest w Europie i są one podobne do siebie, również pod względem minimalnego wieku.

 

Emerytura w Polsce

System emerytalny w Polsce przysługuje każdemu, kto dożył minimalnego wieku i płacił składki emerytalne. Pieniądze wypłacane są z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a pieczę nad nim sprawuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ważne jest to, że im dłużej będziemy pracować, tym więcej będziemy później dostawać. Również wysokość naszych składek wpływa na to, ile będziemy otrzymywać po przepracowanym okresie.

Minimalny wiek przejścia na emeryturę dla mężczyzn to 65 lat, a dla kobiet 60. To dość popularna w Europie granica wieku i tylko w kilku państwach jest ona niższa. Ze względu na wydłużający się czas naszego życia, minimalny wiek z czasem jest zwiększany. Wypłacane emerytury finansowane są w myśl umowy pokoleniowej tj. osoby pracujące utrzymują emerytów.

 

Emerytura: filary

W Polsce istnieją III filary, na które możemy odkładać nasze składki. Pierwszym z nich jest ZUS, drugi to OFE, który jest dobrowolny, jednakże podlega częściowemu dziedziczeniu, kiedy emeryt umrze. Trzeci filar to indywidualne konto społeczne. Tam sami odkładamy nasze pieniądze na życie.

 

Emerytura pomostowa, emerytura wojskowa

W Polsce istnieje coś takiego jak emerytury pomostowe. Dotyczą one tylko wybranych grup zawodowych, które pracują w ciężkich warunkach jak żołnierze, policjanci czy górnicy. Ci mogą przejść na wcześniejszą emeryturę i pobierać ją do okresu osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego.

 

Emerytura matczyna

W 2018 roku rządzące w Polsce Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało wprowadzenie tzw. emerytury matczynej. Mechanizm polegać ma na tym, że kobiety, które w swoim życiu urodziły co najmniej czworo dzieci, a z tego powodu nie osiągnęły odpowiedniej liczby lat składkowych, by uzyskać choćby minimalną emeryturę, będą ją mimo to otrzymywały.

Emerytura matczyna ma być swoistym uzupełnieniem programu 500+. Kobiety, które nie pracują zarobkowo, a wychowują dzieci, otrzymują wsparcie od państwa w postaci "pensji" 500+, a po przekroczeniu wieku emerytalnego mogą liczyć także na emeryturę.

 

ZOBACZ TAKŻE:

500 plus, Beata Tyszkiewicz,