nowotwór

Nowotwór jest jedną z najstraszniejszych chorób, które dotykają ludzi. Ze względu na zróżnicowanie jego odmian i rodzajów, jest niezwykle trudny do wyleczenia. Dla wielu osób diagnoza oznacza wyrok śmierci. Chorobę da się dziś leczyć, jednak najlepsze rokowania daje wczesne wykrycie i podjęcie odpowiedniej terapii.

  • Historia: pojęcie "rak" stosowane od czasów starożytnych, współcześnie od 1865 roku
  • Rodzaje: nowotwór łagodny, nowotwór złośliwy, nowotwór miejscowo złośliwy
  • Klasyfikacja: inna klasyfikacja dzieli nowotwory na nabłonkowy i nienabłonkowy
  • diagnoza: USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, badania histopatologiczne i cytologiczne
  • leczenie: radioterapia, operacja chirurgiczna, chemioterapia, hormonoterapia, terapia biologiczna

 

Nowotwór: historia

Pojęcie "raka" jako choroby stosowane było już przez starożytnego lekarza Hipokratesa z Kos, który uchodzi za ojca medycyny. Początkowo określano tym pojęciem każdy złośliwy rozrost tkanek. Pojęcie związane jest z faktem, że początkowo określane w ten sposób owrzodzenia wiązały się z wypełnianiem się okolicznych żył tak, że przypominały odnóża raka lub kraba.

Słowo "rak" współcześnie stosowane na określenie złośliwych chorób nowotworowych zostało przyjęte i zdefiniowane przez niemieckiego chirurga Karla Thierscha. Określił on w ten sposób złośliwy nowotwór wywodzący się z tkanek nabłonkowych.

Samo określenie "nowotwór" dotyczy jednak także chorób niezłośliwych. Są to wszystkie choroby, w których dochodzi do niekontrolowanego mnożenia się komórek organizmu. Nowo powstałe komórki nie zachowują się jak typowe tkanki, co jest związane z niepożądanymi mutacjami genów. Nowotwory złośliwe wymagają długotrwałego procesu licznych mutacji, w związku z czym choroba rozwija się długo i najczęściej bezobjawowo.

 

Nowotwór: leczenie

Nowotwory diagnozuje się za pomocą różnych badań, zwłaszcza takich, jak: USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, badania histopatologiczne (badanie tkanek) i cytologiczne.

Nowotwory leczone są za pomocą działań chirurgicznych (operacje), radio-, chemio- i hormonoterapii. Dziedziny medycyny, które zajmują się diagnostyką i leczeniem nowotworów, to onkologia, chirurgia onkologiczna, a także patomorfologia.

Wczesna diagnoza nowotworów daje większe szanse na ich całkowite wyleczenie między innymi ze względu na długi okres mutacji komórek nowotworowych. Im późniejsza diagnoza, tym większe ryzyko, że rak będzie miał tzw. przerzuty, to znaczy, że komórki rakowe ze swojego początkowego miejsca rozwoju przenikają do pozostałych organów. Wówczas wyleczenie może być już niemożliwe. W związku z tym powszechnie promuje się profilaktykę nowotworową i regularne badania pod tym kątem, aby zapobiegać najgorszym konsekwencjom zachorowania na raka.

 

ZOBACZ TAKŻE:

Emerytura, Kora