Materiał Partnerski
fot. Materiały Partnerskie
Wiadomości Pikio - 24 Czerwca 2022

Delegacja krajowa czy zagraniczna - jakie są różnice pomiędzy nimi w kwestiach prawnych?

Rozliczanie krajowych oraz zagranicznych podróży służbowych niejednokrotnie sprawia wiele trudności. Znajomość przepisów oraz umiejętne ich stosowanie mają kluczowe znaczenie w przypadku prawidłowego rozliczenia takich wyjazdów. Czym różnią się od siebie delegacje krajowe i zagraniczne? Na co zwrócić uwagę podczas ich rozliczania?

Diety w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych

Diety w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych Najważniejszą różnicą pomiędzy krajowymi a zagranicznymi podróżami służbowymi jest wysokość oraz
sposób rozliczania diet przysługujących z tytułu tejże podróży. Warto zaznaczyć na samym początku, że przepisy prawne nie regulują i nie określają wysokości diety w sektorze prywatnym dla pracownika będącego w obu typach delegacji. Diety jednak nie mogą być niższe niż te, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W przypadku delegacji krajowej wartość pełnej diety w tym przypadku wynosi 30 złotych. W przypadku delegacji zagranicznych wartość diety określana jest na podstawie załącznika do rozporządzenia, który dookreśla wysokość diety oraz walutę w zależności od kraju do którego udaje się pracownik. Inny jest także sposób rozliczania diet, które są uzależnione od tego, jak długo trwała podróż. W przypadku podróży krajowych, jeśli delegacja trwała krócej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje. W przypadku podróży od 8 do 12 godzin, pracownik uzyskuje prawo do połowy diety. Gdy delegacja trwała więcej niż 12 godzin, osobie będącej w delegacji wypłacana jest dieta w pełnej wysokości. Te przedziały czasowe są inne w przypadku delegacji zagranicznych i wyglądają następująco:

  • za delegację, która trwała mniej niż 8 godzin, przysługuje 1/3 diety
  • od 8 do 12 godzin – dieta w wysokości połowy jej wysokości
  • powyżej 12 godzin – dieta w pełnej wysokości.

Jeśli pracownik korzystał z wyżywienia podczas delegacji krajowej, wysokość diety zmniejsza się kolejno o 25% w przypadku śniadania i kolacji oraz 50% w przypadku obiadu. Podczas delegacji krajowej dieta ulega obniżeniu w wysokości 15% w przypadku śniadania oraz po 30% w przypadku obiadu oraz kolacji. Z uwagi na to, że rozliczanie delegacji bywa kłopotliwe, sprawdź delegacje na inEwi.pl.

Noclegi w delegacji krajowej a zagranicznej

Przepisy rozporządzenia mówią wprost, że w przypadku delegacji krajowej pracownik, który przedłożył rachunek (lub fakturę) za usługi noclegowe przysługuje zwrot wydatków, ale nie może być to wysokość większa niż trzydziestokrotność diety krajowej. Jeśli pracownikowi nie zapewniono noclegu oraz jeśli nie przedstawił on rachunków, przysługuje mu ryczałt w wysokości 150% diety (czyli obecnie 45 złotych). W przypadku delegacji zagranicznej określone zostały maksymalne limity na nocleg, jakie obejmują pracownika (dot. pracowników ze sfery budżetowej, jednak często stosuje się je także w prywatnych przedsiębiorstwach). W przypadku nieprzedłożenia faktury lub rachunku i niezapewnienia noclegu przez pracodawcę, pracownik ma prawo do ryczałtu w wysokości 25% wartości limitu obowiązującego na dany kraj.
Co ważne, w delegacji krajowej określono także czas trwania noclegu, który powinien trwać minimum 6 godzin pomiędzy 21 a 7 następnego dnia. Kwestia ta nie została natomiast sprecyzowana w przypadku delegacji zagranicznych.

Inne wydatki oraz ryczałty

Pracownikom przysługują także ryczałty na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. W przypadku delegacji krajowej wynoszą one 20% diety, z kolei w przypadku delegacji
zagranicznej 10% diety za każdą rozpoczętą dobę podróży. Przepisy przewidują także możliwość zwrotu kosztów przejazdu z lotniska i na lotnisko (w przypadku delegacji zagranicznej). Jeśli pracownik nie
przedstawi rachunków, ma prawo do ryczałtu w wysokości pełnej diety.

Materiał Zewnętrzny

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News