benedykt xvi

benedykt xvi

Benedykt XVI to kapłan, biskup i kardynał, w latach 2005-2013 papież. Jest pierwszym od XIII wieku i drugim w historii papieżem, który dobrowolnie zrezygnował ze swojego urzędu za życia. Ze względu na jego abdykację przyjęto szereg regulacji, które określiły zasady dotyczące jego obecnej funkcji, pozycji i sposobu nazewnictwa.

  • Pełne imię i nazwisko: Joseph Aloisius Ratzinger
  • Data urodzenia: 16 kwietnia 1927 roku
  • Miejsce urodzenia: Marktl
  • Pontyfikat: 19 kwietnia 2005 - 28 lutego 2013
  • Tytuł: Emerytowany papież (Pontifex Romanus emeritus)
  • Miejsce zamieszkania: Klasztor Mater Ecclesiae
  • Rodzina: Josef (ojciec, zm. 1959), Maria (matka, zm. 1963), Maria (siostra, 1921-1991), Georg (brat, ur. 1924)

 

Benedykt XVI: życiorys

Benedykt XVI urodził się jako Joseph Ratzinger w niemieckim Marktl w 1927 roku. Był trzecim dzieckiem swoich rodziców. Jego dzieciństwo przepełnione było wychowaniem religijnym, jednak nie było łatwe. Miał ojca policjanta, a równocześnie zawziętego antynazistę. Z powodu krytyki władz rodzina wielokrotnie zmuszona była do przeprowadzki.

Także młodość Josepha Ratzingera nie była usłana różami. Nim rozpoczęła się II wojna światowa, przyszły papież uczęszczał do gimnazjum. W 1939 roku postanowił wstąpić do Niższego Seminarium Duchownego, idąc za przykładem swojego starszego brata. Niestety w 1942 roku seminarium przekształcono w szpital wojskowy, zaś część uczniów odesłano do domu. Joseph powrócił do swojego przedwojennego gimnazjum. Wcześniej jednak przymusowo został wcielony do Hitlerjugend.

W 1943 roku - znów przymusowo - wcielono go do wojska. Początkowo służył w obronie przeciwlotniczej, później w "Służbie Pracy Rzeszy", następnie w Wehrmachcie. Był kilkakrotnie zwalniany ze służby i niemal natychmiast powoływany ponownie. Na kilka tygodni przed końcem wojny zdezerterował ze służby.

Szczęśliwie wojnę przeżyła cała rodzina Ratzingerów. Powołany w jej trakcie do wojska Georg postanowił zostać księdzem. W tym samym kierunku kariery postąpił jego brat. Najstarsza siostra całe życie pozostała niezamężna i poświęciła się pracy na rzecz przyszłego papieża Benedykta XVI.

 

Benedykt XVI: kapłaństwo

Benedykt XVI od początku bardzo zaangażował się w rozwój swojej kariery. Zaledwie dwa lata po swoich święceniach kapłańskich Joseph Ratzinger uzyskał doktorat, a 4 lata później - habilitację. Szybko piął się po szczeblach kariery. W latach 1957-59 współpracował z biskupem Fryzyngi, zaś w następnych latach obejmował kolejne katedry profesorskie na uniwersytetach - najpierw w Bonn, później w Münsterze.

Jako doradca teologiczny biskupa Kolonii uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. W trakcie trwania obrad uchodził za zwolennika reform, jednak później ustabilizowała się o nim opinia teologa raczej konserwatywnego. W 1977 roku został wyświęcony na biskupa Monachium i Fryzyngi. W tym samym roku kreowany kardynałem. Jest obecnie jedynym żyjącym kardynałem ustanowionym przez Pawła VI.

W 1981 roku papież Jan Paweł II ustanowił go prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Na tym stanowisku pozostał aż do wyboru na papieża w 2005 roku. Przez wiele lat blisko współpracował z papieżem Janem Pawłem II, m.in. pisząc wiele spośród jego listów i tekstów apostolskich. Po śmierci polskiego papieża był typowany jako jeden z możliwych następców (tzw. papabili). Sprawował także mszę pogrzebową Jana Pawła II.

 

Benedykt XVI: pontyfikat

Benedykt XVI był typowany na następcę Jana Pawła II jeszcze przed jego śmiercią. Później jednak pojawiły się wątpliwości, uznawano go bowiem za konserwatystę w przeciwieństwie do liberalnego papieża-Polaka. Ostatecznie wybrany został 2. dnia konklawe w IV głosowaniu.

Był najstarszym papieżem od czasu Klemensa XII (pontyfikat 1730-1740) oraz pierwszym papieżem z Niemiec od czasu Wiktora II (1055-1057). Przyjął imię Benedykt, nawiązując do Benedykta XV, który papieżem był w czasie I wojny światowej oraz św. Benedykta, twórcy najpopularniejszej dawniej reguły zakonnej w Kościele zachodnim.

Jego pontyfikat był krótki w porównaniu z poprzednikiem, trwał bowiem niespełna 8 lat. Upłynął pod znakiem odwołań do tradycji i konserwatyzmu. Benedykt XVI ponownie zezwolił na odprawianie mszy w Nadzwyczajnym Rycie Rzymskim (tzw. mszy trydenckiej) bez potrzeby każdorazowej zgody lokalnego biskupa. Cofnął ekskomunikę wobec odstępczego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X.

W 2013 roku poinformował, że zamierza zrzec się stanowiska i w swojej decyzji wytrwał. Dnia 28 lutego 2013 roku opuścił tron papieski stając się tym samym pierwszym od 700 lat papieżem, który dobrowolnie zrezygnował z papiestwa.

Od tego momentu jest emerytowanym papieżem. Mieszka na Watykanie, jednak w odosobnieniu, spędzając ostatnie chwile życia na kontemplacji i modlitwie.

 

ZOBACZ TAKŻE:

Jan Paweł II, Papież Franciszek