Minister edukacji przedłużył nauczanie zdalne do 30 września
Unsplash.com haseebm
Irmina Jach - 26 Lutego 2021

Minister edukacji nie ma wątpliwości. Zdalna nauka dla studentów aż do 30 września

Minister edukacji wydał nowe rozporządzenie dotyczące nauki zdalnej. Z dokumentu, który pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji w piątek 26 lutego, wynika, że zajęcia na uczelniach wyższych będą prowadzone w trybie niestacjonarnym aż do 30 września bieżącego roku. Studenci nie wrócą do sal aż do końca roku akademickiego.

Nowe rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rozwiało wątpliwości w kwestii powrotu w mury uczelni. Studenci do końca mieli nadzieję, że już wkrótce rozpoczną naukę w trybie stacjonarnym. Niestety, tak się nie stanie.

Minister edukacji przedłużył nauczanie zdalne do 30 września

- W okresie od dnia 27 lutego 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki [...] oraz zajęcia w ramach kształcenia doktorantów w uczelniach i innych podmiotach prowadzących to kształcenie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia - napisano w dokumencie.

Z rozporządzenia wynika, że uczelnie i inne podmioty prowadzące kształcenie na poziomie doktoranckim mogą prowadzić w siedzibach lub filiach wyłącznie te zajęcia, które nie są możliwe do zrealizowania za pomocą metod kształcenia na odległość.

Placówki edukacyjne mają także prawo do planowania wykładów i ćwiczeń przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Ostateczna decyzja należy do rektora lub kierownika filii.

Wiemy, jak czuje się wdowa po Krzysztofie KowalewskimWiemy, jak czuje się wdowa po Krzysztofie KowalewskimCzytaj dalej

W przypadku prowadzenia kształcenia doktorantów w formie zdalnej rozporządzenie umożliwia weryfikację osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały w sposób zdalny.

Projekt został skierowany do podpisu przez ministra. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Oznacza to, że studenci nie wrócą w mury placówek edukacyjnych do końca bieżącego roku akademickiego.

Jeszcze w czwartek wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki ogłaszał, że resort planuje umożliwienie studentom nauki w trybie stacjonarnym w czasie letniej sesji egzaminacyjnej, na przełomie maja i czerwca 2021 roku.

Decyzja w tej sprawie miała zapaść na podstawie wyników analizy aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Obostrzenia miały zostać poluzowane w przypadku znacznego zmniejszenia się liczby nowych i potwierdzonych przypadków COVID-19.

Niestety, przed kilkoma dniami minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że w Polsce trwa obecnie trzecia fala pandemii. Resort podjął decyzję o przywróceniu części obostrzeń w województwie warmińsko-mazurskim. Uregulowano także kwestię wyboru osłon twarzy i nosa.

Artykuły polecane przez redakcję Pikio:

Krystyna Janda mieszka w pałacu jak z bajki. Trudno uwierzyć w jakich pławi się luksusachKrystyna Janda mieszka w pałacu jak z bajki. Trudno uwierzyć, w jakich pławi się luksusachCzytaj dalej

Źródło: Polsat News/Wirtualna Polska

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News