Reklamacja bez paragonu
Px Here/mohamed hassan
Wiadomości Pikio - 31 Maja 2019

Czy można złożyć reklamację bez paragonu? Prawo na to pozwala

Reklamacja bez paragonu jest możliwa? Oczywiście! Warto jednak sprawdzić kiedy możemy zareklamować dany produkt i na jakich warunkach. Jeżeli nie posiadamy paragonu, musimy przedstawić inne dowody zakupu. Czy tak często słyszane w sklepach zdanie: "Bez paragonu nie przyjmę reklamacji" ma jakiekolwiek zastosowanie w prawie? Koniecznie przeczytaj ten tekst, jeśli nie chcesz dać się więcej oszukać!

Reklamacja bez paragonu

Reklamacja bez paragonu jak najbardziej jest możliwa i zgodna z prawem, choć większość przedsiębiorców w rozmowach z nami - konsumentami - przekonuje o konieczność przedstawienia paragonu w przypadku reklamacji. Takie żądanie przedsiębiorcy nie znajduje żadnego uzasadnienia w przepisach prawa. Zawsze możliwa jest reklamacja bez paragonu. Nieistotne jest tutaj, czy konsument w momencie zakupu zgodzi się na takie postanowienie, ponieważ takie są wewnętrzne wymogi danego sklepu, zawarte chociażby w regulaminie.

Swego czasu miejsce miała głośna sprawa sądowa UOKiK (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) przeciwko Auchan Polska. Afera rozdmuchana została ze względu na informację umieszczaną na paragonach w tejże sieci popularnych marketów. Paragony były drukowane z klauzulą: "Paragon jest niezbędny do reklamacji". Urząd uznał, że spółka Auchan wprowadza konsumentów w błąd. Auchan przez dwa lata miało wprowadzać na wydrukach sprostowanie: "Paragon może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia".

Reklamacja bez paragonu - podstawa prawna, ustawa

Jakie ważne dokumenty dbają o prawa klientów, gdzie szukać dowodów na możliwość reklamacji danego produktu? Zacznijmy może od samego pojęcia reklamacji. Czym tak naprawdę jest? Jest to żądanie klienta w stronę sprzedawcy lub wykonawcy usługi. Żądanie wymiany, naprawy lub ponownego wykonania określonego towaru, również poprawienia usługi, z powodu niezadowolenia klienta z jakości przedmiotu, bądź usługi. Konsument może żądać zwrotu całości lub części kwoty uiszczonej tytułem ceny lub wynagrodzenia.

Kwestie związane z reklamacją są opisane głównie w przepisach Kodeksu Cywilnego, z tym że "reklamacja" jest określeniem potocznym, w prawie takie działania są określane nazwą "roszczenie z tytułu rękojmi". Zawarte są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny:

"Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Art. 556[1]. § 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. (…)

Art. 558. § 1. (20) Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych (…)".

Jeżeli sprzedawca uważa, że nie może przyjąć naszej reklamacji ze względu na brak paragonu, jest to odbierane jako ograniczenia uprawnień konsumenta. Jeśli zaś próbuje zasłonić się regulaminem sklepu, na którego warunki przystaliśmy dokonując zakupu w danym sklepie, wystarczy przytoczyć mu art. 385(1) Kodeksu Cywilnego:

"Art. 385(1). § 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
§ 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.
§ 3. Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.
§ 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje".

Jeśli sprzedawca towaru lub usługi pozostanie nieugięty w swej decyzji, należy o całej sprawie powiadomić miejskiego rzecznika konsumentów. Jeżeli przedsiębiorca nie ustosunkuje się do uwag rzecznika, naraża się na grzywnę w wysokości minimum 2 tys. złotych.

"Art. 42. 1. Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy: (…)
3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; (…)
4. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając na podstawie ust. 1 pkt 3, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.
(…)
Art. 114. 1. Kto, wbrew przepisowi art. 42 ust. 4, narusza obowiązek udzielenia rzecznikowi konsumentów wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika lub obowiązek ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika, podlega karze grzywny, nie mniejszej niż 2.000 zł"

Reklamacja towaru bez paragonu

Zgodnie z prawem podstawą złożenia reklamacji jest wada zakupionego towaru lub zła jakość wykonania usługi. Paragon jest jednym z wielu możliwych dowodów zakupu, jaki konsument może przedstawić sprzedawcy zgłaszając reklamację, więc nie jest niezbędny. Jaki dowód musimy przedstawić sprzedawcy, kiedy paragon zniszczył się, wyblakł albo zaginął? W sprawie dokonania reklamacji dowodem może być:

  • potwierdzenie płatności
  • wyciąg z rachunku bankowego
  • e-mail
  • zeznanie świadków

Warto również zapoznać się z przepisami mówiącymi o terminie, w którym sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na złożoną reklamację, czyli 14 dni przy rękojmi oraz 30-dni w pozostałych przypadkach.

ZOBACZ TAKŻE:

  1. Podanie o pracę - jak napisać? Wzór uniwersalny
  2. Podatek od wynajmu mieszkania - jaka kara, gdy nie płacisz?
  3. Podatek od wygranej w Lotto, w Milionerach. Ile wynosi?
  4. Urlop wychowawczy. Podanie, pensja, pracaUrlop wychowawczy. Podanie, pensja, praca
  5. Urlop bezpłatny - wniosek, podanie. Czy jest się ubezpieczonym?

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News