Urlop ojcowski: wniosek, kto płaci, ile trwa? Banalnie proste!
Pikio
Jan Odyniec - 3 Sierpnia 2018

Urlop ojcowski: wniosek, kto płaci, ile trwa? Banalnie proste!

Urlop ojcowski. Urodził Ci się maluszek? Chciałbyś spędzić z nim więcej czasu, ale nie znasz się na skomplikowanych przepisach prawnych? Chcesz wiedzieć kto płaci i jak wypełnić wniosek o urlop? Po lekturze tego artykułu, wszystko będzie jasne i klarowne. Przepisy prawne na temat urlopów nie są tak straszne, jak je malują! 

Urlop ojcowski jest coraz powszechniejszy wśród Polaków. W 2016 roku skorzystało z niego 43 tysiące ojców, w 2017 roku aż 50 tysięcy. W społeczeństwie nadal panuje jednak spora niewiedza na temat tej regulacji prawnej, przez co wielu mężczyzn rezygnuje ze skorzystania z tego przywileju. Oprócz poznania specyfiki urlopu ojcowskiego, warto potrafić odróżnić go od urlopu tacierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

Jakie urlopy przysługują ojcu po narodzinach dziecka?

W związku ze szczególną opieką, którą powinna być otoczona rodzina, każdy ojciec, po narodzinach swojego dziecka może skorzystać z trzech urlopów przewidzianych przez prawo. Są to:

 • urlop ojcowski;
 • urlop tacierzyński;
 • urlop rodzicielski.

Wiele osób ma problem z ustaleniem tego, z jakich ulg mogą skorzystać. Aby go rozwiązać, warto zadać pytanie, czym każdy z tych urlopów się różni i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc spędzić ze swoim dzieckiem więcej czasu.

Co to jest urlop ojcowski?

Jest niezależny od innych urlopów, ojciec może z niego skorzystać niezależnie od tego, czy matka dziecka przebywa na urlopie. Nie wpływa na niego również wcześniejsze skorzystanie z urlopu tacierzyńskiego. Należy podkreślić, że urlop ojcowski jest niezależny od urlopu wypoczynkowego, wychowawczego oraz macierzyńskiego. Komu przysługuje urlop ojcowski? Mężczyźnie, którego dziecko nie ukończyło 2 lat życia! Tata, który adoptował dziecko, również może skorzystać z urlopu. 24 miesiące liczy się wtedy nie od urodzenia dziecka, a od uprawomocnienia się wyroku sądu w sprawie adopcji. Z urlopu skorzystać mogą zarówno panowie pozostający w związku małżeńskim, jak i ci rozwiedzeni oraz nigdy niepozostający w związku z matką. W trakcie przebywania na urlopie ojciec może liczyć na pełne wynagrodzenie. Aby obliczyć przysługujące świadczenie, należy przyjąć za podstawę uśrednione wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy. Zgodnie z Kodeksem Pracy, mężczyzna przebywający na urlopie ojcowskim jest chroniony tak jak matka na urlopie macierzyńskim. Pracodawca nie może rozwiązać z nim stosunku pracy oraz zmienić warunków umowy o pracę. Urlop ojcowski przysługuje tylko panom zatrudnionym na umowę o pracę. Ile trwa urlop ojcowski? Co do zasady 14 dni, w co wliczają się niedziele i święta. Pamiętaj by złożyć pracodawcy wniosek o urlop ojcowski CO NAJMNIEJ 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński a macierzyński

Czym różni się urlop tacierzyński od ojcowskiego? Pojęcie urlopu tacierzyńskiego jest nieznane polskim przepisom prawnym, aczkolwiek jest to pewna forma urlopu macierzyńskiego przekazanego ojcu. Jest on więc zależny od urlopu macierzyńskiego, co odróżnia go od urlopu ojcowskiego.

Ile trwa urlop tacierzyński?

Ile trwa urlop tacierzyński? Co do zasady maksymalnie 6 tygodni. Pamiętajmy, że pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zawsze należą do matki. Dopiero kolejne tygodnie mogą zostać przekazane ojcu. Wykorzystanie całego urlopu przez matkę, odbiera ojcu możliwość skorzystania z niego.

Urlop tacierzyński: ile płatny? ZUS

Urlop tacierzyński gwarantuje pełne, stuprocentowe wynagrodzenie uśrednione z ostatnich 12 miesięcy wypłacane przez ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Urlop tacierzyński: komu przysługuje?

Urlop tacierzyński przysługuje ojcu, który złożył pisemny wniosek swojemu pracodawcy 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem, a matka pisemnie zrezygnowała z pozostałej części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego (po wykorzystaniu pierwszych 14 tygodni). Pamiętajmy, że tak samo jak urlop ojcowski, urlop tacierzyński przysługuje TYLKO mężczyznom zatrudnionym na umowę o pracę.

Urlop rodzicielski

Kolejną formą urlopu przysługującego ojcu jest urlop rodzicielski. Czym różni się od urlopu ojcowskiego i tacierzyńskiego? Przede wszystkim z urlopu rodzicielskiego korzystamy bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Co ciekawe, urlop rodzicielski może być w tym samym czasie wykorzystywany zarówno przez matkę, jak i ojca dziecka. Nie wolno jednak przekroczyć określonych limitów dniowych, które ustawodawca przewidział dla tego rodzaju urlopu.

Ile trwa urlop rodzicielski?

Urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie lub 34 tygodnie (jeśli przy jednym porodzie urodzi się więcej dzieci niż jedno). Urlop rodzicielski może zostać podzielony, aczkolwiek maksymalnie na 4 części. Każda część musi trwać co najmniej 8 tygodni.

Komu przysługuje urlop rodzicielski?

Urlop rodzicielski przysługuje zarówno ojcu, jak i matce dziecka. Jak wspomnieliśmy, mogą na nim przebywać jednocześnie tata i mama. Aby skorzystać z urlopu, niezbędne są pisemne wnioski złożone przez mężczyznę i kobietę.

Do kiedy wykorzystać urlop rodzicielski?

Urlop rodzicielski przysługuje matce i ojcu w określonych ustawowo limitach tygodniowych. Należy jednak pamiętać, że należy go wykorzystać przed ukończeniem przez dziecko 6 lat życia.

Urlop rodzicielski: wniosek

Aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, należy złożyć pisemny wniosek pracodawcy. UWAGA! Pamiętajmy, że wniosek należy dostarczyć pracodawcy co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Jak wypełnić wniosek o urlop ojcowski?

Co musi zawierać Twój wniosek, aby został przyjęty przez pracodawcę? Pamiętaj o tych wszystkich elementach, by dobrze wypełnić wniosek.

 • miejscowość i datę założenia wniosku (najlepiej w prawym górnym rogu kartki A4);
 • imię i nazwisko osoby ubiegającej się o urlop (najlepiej w lewym górnym rogu);
 • dane pracodawcy (najlepiej pod miejscowością i datą, w prawym górnym rogu);
 • tytuł wniosku (dosłownie: "wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego" zapisany na środku);
 • prośbę o udzielenie urlopu;
 • dane dziecka, w tym imię i nazwisko i datę urodzenia;
 • wymiar urlopu;
 • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu;
 • podpis pracownika.

Aby wniosek o urlop został formalnie uznany za udzielony, pracodawca musi go podpisać. Jest to warunek, który musi zostać spełniony po to, by móc otrzymać świadczenia z ZUS. Przypominamy, że pracodawca ma obowiązek takiego urlopu udzielić. Pamiętaj, że pisemny wniosek należy złożyć w odpowiednim terminie. W przypadku urlopu ojcowskiego należy przekazać go do podpisania pracodawcy co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Jakie dokumenty musi zawierać podanie o urlop ojcowski 2018?

Aby uzyskać urlop ojcowski, do wniosku należy dołączyć:

 • Skrócony odpis aktu urodzenia lub prawomocne postanowienie sądu (w przypadku ojców adopcyjnych);
 • oświadczenie pracownika o niewykorzystaniu urlopu ojcowskiego.

Kto płaci za urlop ojcowski?

Ten rodzaj urlopu jest w 100% płatny przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i stanowi średnią wynagrodzenia określaną na podstawie ostatnich 12 miesięcy świadczenia pracy.

Ile dni trwa urlop ojcowski?

Każdorazowo pracownikowi przysługuje 14 dni urlopu ojcowskiego, który może wykorzystać, w zależności od swoich potrzeb w całości lub części. Maksymalnie można go podzielić na dwie transze po 7 dni. Pamiętajmy jednak, że w urlopie ojcowskim zawierają się również niedziele i święta.

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu wyłącznie na podstawie umowy o pracę. W celu jego uzyskania należy złożyć pisemny wniosek do pracodawcy, w terminie 7 dni od planowanego momentu rozpoczęcia urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek, co odróżnia urlop ojcowski od urlopu wypoczynkowego. WARTO WIEDZIEĆ: odmowa udzielenia urlopu ojcowskiego jest złamaniem przepisów Kodeksu pracy, a pracownik może dochodzić swoich praw przed sądem pracy. UWAGA! Jeśli wykonujesz pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło nie przysługuje Ci urlop ojcowski.

Co Kodeks Pracy mówi o urlopie ojcowskim?

Kwestię urlopu ojcowskiego reguluje w polskich przepisach prawnych Kodeks Pracy w artykule 182. Przepisy Kodeksu Pracy stanowią, że mężczyzna zatrudniony na umowę o pracę wychowujący dziecko ma prawo do trwającego maksymalnie 14 dni urlopu, który może być rozdzielony na dwie części, aczkolwiek żadna nie może być krótsza niż tydzień. Artykuł 182 Kodeksu Pracy odsyła do licznych innych artykułów rozsianych po tym akcie prawnym.

Do kiedy przysługuje urlop ojcowski?

Jak dowiadujemy się z Kodeksu Pracy, urlop ojcowski przysługuje maksymalnie do osiągnięcia przez dziecko 24 miesięcy życia. WYJĄTEK! Ustawodawca przewiduje wyjątek w przypadku dzieci adoptowanych. Urlop ojcowski przysługuje również mężczyźnie, który adoptował dziecko do upływu 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku sądu orzekającego przysposobienie, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 7 roku życia. Drugi wyjątek dotyczy dziecka, wobec którego odroczono obowiązek szkolny (urlop ojcowski przysługuje aż do ukończenia 10 lat przez syna lub córkę).

Czy ZUS wypłaca pieniądze za urlop ojcowski?

Tak, ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pełni pokrywa wynagrodzenie pracownika na urlopie ojcowskim.

Czy świadectwo pracy zawiera informację o urlopie ojcowskim?

Tak, w świadectwie pracy powinna być zawarta informacja na temat wykorzystania urlopu ojcowskiego. Jest to celowy zabieg, który uniemożliwia ponowne wykorzystanie urlopu u nowego pracodawcy. Co ciekawe, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1996 roku uszczegóławiające regulacje prawne na temat świadectwa pracy nie wskazało czy w świadectwie należy zawrzeć informację o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego. Rozporządzenie lakonicznie wspomina jedynie o konieczności zawarcia informacji na temat wykorzystania dodatkowego urlopu czy innego uprawnienia, które jest regulowane przez prawo pracy. Z pomocą przychodzi jednak stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2012 roku, w którym jasno potwierdza się, iż w świadectwie pracy należy umieścić informację na temat wykorzystania urlopu ojcowskiego. Tym samym uniemożliwia się pracownikowi dokonania naruszeń w tej materii.

Urlop ojcowski: podsumowanie

Podsumowując, uprawnienie to jest coraz bardziej powszechne. Coraz więcej polskich tatusiów decyduje się wykorzystać urlop ojcowski, mimo iż świadomość prawna na temat tego rodzaju urlopu wciąż jest bardzo niska. Jednakże, z roku na rok liczba mężczyzn, którzy skorzystali z tego uprawnienia rośnie. Jest to korzystna regulacja prawna, aczkolwiek przed podjęciem decyzji, każdy powinien zapoznać się z zasadami dotyczącymi wniosków i cech specyficznych tego urlopu. Dzięki wiedzy zebranej w powyższym artykule unikniemy wielu problemów. ZOBACZ TAKŻE: ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News