ekwiwalent za urlop w 2019 roku
fot. pixabay.com
Jan Odyniec - 1 Maja 2018

Ekwiwalent za urlop 2019: ile wynosi, jak go obliczyć?

Ekwiwalent za urlop przysługuje tym pracownikom, którzy odchodząc z pracy nie wykorzystali wszystkich dni urlopowych, które im w danym roku przysługiwały. W każdym roku oblicza się go inaczej, zależy on bowiem od tzw. współczynnika urlopowego, który wylicza się osobno dla każdego roku.

Współczynnik urlopowy w każdym roku wylicza się na podstawie liczby dni wolnych w danym roku (niedziel i innych dni wolnych od pracy) odjętych od liczby dni w roku kalendarzowym. W ten sposób uzyskany wynik dzieli się przez 12 miesięcy, by obliczyć ile dni w miesiącu średnio się przepracowało. Pracownicy, którzy nie pracują w pełnym wymiarze godzin, mają współczynnik obliczany proporcjonalnie do ich stosunku pracy. W tym roku współczynnik urlopowy w przypadku pełnego wymiaru godzin wynosi 20,92.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Jak liczyć ekwiwalent za urlop? Robi się to niezwykle prosto. Najpierw należy określić współczynnik urlopowy, który wylicza się następująco: liczba dni w roku kalendarzowym - 52 niedziele - 52 dni wolne (przeważnie soboty) - dni ustawowo wolne od pracy, które nie wypadają w niedzielę. Ten wynik należy podzielić na 12 miesięcy.

W roku 2019 jest to 365 - 114 (52 niedziele, 52 soboty i 10 świąt) = 251. 251 dzielone na 12 daje w zaokrągleniu 20,92. W przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin współczynnik dzielony jest proporcjonalnie do ich wymiaru pracy: 3/4 etatu - 15,69, 1/2 etatu - 10,46, 1/3 etatu - 6,97, 1/4 etatu - 5,23.

Uzyskawszy ten wynik konieczne jest ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego, który przysługuje pracownikowi za jeden dzień urlopu.To robi się dzieląc miesięczne wynagrodzenie przez współczynnik urlopowy. Jeśli pracownik ma niewykorzystane niepełne dni urlopowe, można jeszcze wyliczyć ekwiwalent pieniężny za jedną godzinę, dzieląc uzyskany wynik przez liczbę godzin obowiązującą pracownika w ciągu dnia. W ten sposób wiadomo już, jak wyliczyć ekwiwalent za urlop.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Wiele osób, nawet mając te wszystkie dane, nadal nie wie, ile wynosi ekwiwalent za urlop. Dlatego warto podać przykład. W przypadku osób, które zarabiają 3000 zł brutto ekwiwalent wylicza się następująco. 3000 zł (podstawa ekwiwalentu) dzieli się przez 20,92 (współczynnik urlopowy w przypadku pełnego etatu). To się równa 143,4 zł. Taka kwota przysługuje pracownikowi za pełny dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jeśli chce się uzyskać kwotę, jaka przysługuje za godzinę, powyższą kwotę należy podzielić na liczbę godzin - w przypadku pełnego etatu - 8. 143,4 dzielone przez 8 wynosi 17,93 zł. To jest kwota, która przysługuje pracownikowi za jedną godzinę urlopu.

Następnie ekwiwalent wylicza się mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę godzin urlopu, które mu przysługują. Jeśli pracownik nie wykorzystał 5 dni urlopu wypoczynkowego, kwotę 17,93 mnoży się razy 40 (5 dni po 8 godzin). A zatem ile ekwiwalentu za urlop wynoszący 5 dni należy się pracownikowi? Kwota ta kształtuje się na poziomie 771,2 zł.

Inny współczynnik urlopowy

Część ekspertów uważa, że w ze względu na święta, które pokrywają się z niedzielami, należy inaczej obliczać współczynnik urlopowy. Chodzi o to, że zasadniczo święto, które występuje w niedzielę i tak - zgodnie z ustawą - jest dniem wolnym. Jeśli jednak występowałoby w innym dniu - byłoby dodatkowym wolnym dniem.

Z tego powodu podkreśla się, że w przypadku świąt, które pokrywają się z niedzielami - należy liczyć je dodatkowo. Wówczas dni ustawowo wolnych od pracy będzie 3 więcej, z tego też powodu współczynnik urlopowy będzie mniejszy. Współczynnik jest liczbą, przez którą dzielimy podstawę ekwiwalentu (wynagrodzenie), zatem niższy oznaczać będzie wyższą kwotę ekwiwalentu.

Jeśli przyjąć to rozumowanie, wówczas współczynnik urlopowy za rok 2019 będzie wynosił 20,67.

Ekwiwalent za urlop a składki ZUS

Powyższa kwota jest naturalnie kwotą brutto. Od ekwiwalentu bowiem, podobnie jak od pensji, pracodawca zobowiązany jest odliczyć ZUS. Jak bowiem stanowi kodeks pracy, składki ZUS oblicza się na podstawie przychodu, ekwiwalent zaś w rozumieniu prawa także jest przychodem pracownika. Pracodawca jest zatem zobowiązany wyliczyć i opłacić zarówno składkę ubezpieczenia społecznego, jak i zdrowotnego od ekwiwalentu urlopowego. Jest tak bez względu na to, że pracownik uzyskuje ów ekwiwalent już po rozwiązaniu stosunku pracy z pracodawcą.

Ekwiwalent za urlop nauczyciela

Nauczyciele są pracownikami, którzy mają specyficzny czas i wymiar pracy. Dlatego też o ich urlopie nie decyduje kodeks pracy, ale karta nauczyciela. Nauczyciele mają zatem prawo wykorzystać swój urlop w okresie ferii letnich i zimowych, przy czym pracodawca ma obowiązek zapewnić im wolne nieprzerwanie przez 4 tygodnie. W placówkach nieferyjnych (jak na przykład przedszkola) nauczyciel ma prawo do 35 dni urlopowych, przy czym pracodawca ma obowiązek zapewnić mu 14 dni nieprzerwanego wypoczynku.

W szkołach, w których w okresie ferii letnich i zimowych nie odbywają się zajęcia, dyrektor może zobowiązać nauczyciela do wykonywania niektórych zadań, jednak nie może to trwać dłużej niż przez 7 dni. Ekwiwalent za urlop dla nauczyciela wylicza się zasadniczo podobnie do ekwiwalentu w przypadku pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Różnica jest taka, że nauczyciele, prócz pensji zasadniczej, mają także szczególne dodatki. Dlatego podstawę do wynagrodzenia urlopowego (a zatem także podstawę ekwiwalentu pieniężnego) stanowią:

 • wynagrodzenie zasadnicze;
 • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy;
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej;
 • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy;
 • wynagrodzenie za pracę w święto;
 • dodatek za uciążliwość pracy;
 • jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy.

Do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy tudzież do podstawy ekwiwalentu pieniężnego nie dolicza się zaś:

 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju;
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Ekwiwalent za urlop - kalkulator

W związku z tym, że wszystkie te obliczenia często zajmują sporo czasu, w niektórych sytuacjach pensje są różnej wysokości, pracownicy dostają premie i dodatki (które także liczą się do podstawy ekwiwalentu), wielu pracodawców nie ma czasu, aby to wszystko obliczyć.

Dlatego też w Internecie można znaleźć strony, na których dostępny jest kalkulator, który obliczy ekwiwalent dla każdego pracownika. W takich przypadkach aplikacja ma najczęściej wpisane wszystkie konieczne dane dotyczące współczynnika urlopowego w danym roku. Są one zazwyczaj aktualizowane na bieżąco. Jeden z takich kalkulatorów można znaleźć np. tutaj.

ZOBACZ TAKŻE NA PIKIO.PL:

 1. Ile zarabia prezydent Polski? Zarobki ma imponujące
 2. Ile zarabia stewardessa? Można zarobić niemałe pieniądze
 3. Ile zarabia informatyk? Jego pensja przyprawia o zawrót głowy
 4. Ile zarabia nauczyciel? Ten zawód jest niedoceniany
 5. Ile zarabia psycholog? Czy „lekarze duszy” są dobrze wynagradzani?

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News