służba ochrony państwa

Służba Ochrony Państwa to umundurowana formacja, która ma za zadanie ochraniać osoby rządzące w Polsce. Jest bezpośrednio podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  • Poprzednia formacja: Biuro Ochrony Rządu
  • Skrót: SOP
  • Zadania: Ochrona najważniejszych osób w państwie i obiektów rządowych
  • Data powstania: 1 lutego 2018 roku
  • Dokument ustanawiający: Ustawa o Służbie Ochrony Państwa z dnia 8 grudnia 2017
  • Zarządza: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Służba Ochrony Państwa: ustawa

SOP został powołany na mocy ustawy o Służbie Ochrony Państwa z dnia 8 grudnia 2017 roku, Art 2 ust. 1 mówi:

"SOP jest jednolitą, umundurowaną, uzbrojoną formacją wykonującą zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznania i zapobiegania skierowanym przeciw nim przestępstwom".

 

Służba Ochrony Państwa: zadania

Do głównych zadań SOP należy ochrona osób: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Spraw Zagranicznych, byłych prezydentów, głów innych państw oraz szefów rządów, oraz obiektów służących wyżej wymienionym osobom, a także placówek zagranicznych między innymi ambasad i konsulatów. SOP ma za zadanie rozpoznawanie i zapobieganie przestępstwom skierowanym przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

 

Służba Ochrony Państwa a Biuro Ochrony Rządu

Służba Ochrony Państwa została powołana w miejsce Biura Ochrony Rządu. SOP jest wyspecjalizowaną służbą w ochronie najważniejszych osób w państwie. W 2015 roku w BOR-ze został przeprowadzony audyt, który wykazał dużą skalę zaniedbań, w dużej mierze dotyczącą niedofinansowania formacji. Po katastrofie smoleńskiej nie wprowadzono żadnych istotnych zmian, nie zmodernizowano obiektów i potrzebnego wyposażenia.

 

Służba Ochrony Państwa: wypadki

Od daty powstania formacji doszło do kilkunastu wypadków z jej udziałem. Do jednego z nich należy wypadek w Imielinie, gdzie samochód wiozący wicepremier Beatę Szydło zderzył się w innym pojazdem. Kolumna prezydencka również kilkukrotnie doprowadziła do kolizji, między innymi auto z prezydentem wjechała na separator rozgraniczający pasy ruchu oraz tory tramwajowe.

Co jakiś czas media donoszą o kolejnym incydencie drogowym w udziałem SOP, jedne są niegroźne, w innych biorą udział zwykli obywatele, którzy nierzadko są ranni. Koszty napraw rządowych limuzyn po takich wypadkach wyniosły jak dotąd ponad 150 tysięcy złotych.

 

ZOBACZ TAKŻE:

Katastrofa smoleńska, Andrzej Duda, Beata Szydło