Leszek Miller

Leszek Miller

Leszek Miller - były polski premier, polityk SLD, dawniej członek PZPR. Jego podpis znajduje się na traktacie akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej.

  • Pełne imię i nazwisko: Leszek Cezary Miller
  • Data urodzenia: 3 lipca 1946 roku
  • Miejsce urodzenia: Żyrardów
  • Wzrost: 162 cm
  • Partia polityczna: Sojusz Lewicy Demokratycznej
  • Żona: Aleksandra (od 1969)
  • Syn: Leszek Miller (1970-2018)
  • Wnuczka: Monika Miller (ur. 1995)

 

Leszek Miller: życiorys

Urodził się w 1946 roku w Żyrardowie. Pochodzi z rodziny robotniczej i katolickiej. Jego ojciec, Florian, był krawcem, opuścił rodzinę, jak Leszek miał pół roku. Jego matka, Anna, była szwaczką.

Leszek Miller w dzieciństwie był ministrantem, zgodnie z życzeniem swojej matki. Uczył się w szkole zawodowej, po której ukończeniu pracował w Zakładach Przemysłu Lniarskiego. Równocześnie uczył się wieczorowo w Technikum Elektroenergetycznym.

Zasadniczą służbę wojskową odbył na okręcie podwodnym ORP "Bielik".

 

Leszek Miller: działalność polityczna w PRL

Od wczesnych lat młodości należał do Związku Młodzieży Socjalistycznej. W 1969 roku wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Piął się po szczeblach hierarchii w ZMS i w PZPR. W patach 70. był wiceprzewodniczącym zarządy miejskiego ZMS w Żyrardowie, później także sekretarzem zakładowym PZPR.

Studiował w latach 1974-1977 nauki polityczne w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. Później etatowo pracował w partii.

W latach 80. był I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Skierniewicach, a od 1988 roku należał do KC. Brał udział - ze strony rządowej - w pracach Okrągłego Stołu. Próbował dostać się do Senatu I kadencji z ramienia PZPR, jednak nie uzyskał mandatu.

 

Leszek Miller: kariera polityczna po 1989 roku

Współzakładał SdRP - następcę PZPR. Od 1991 roku do 2005 roku zasiadał w ławach sejmowych najpierw z ramienia tej partii, a potem z ramienia SLD.

Zasiadał w kilku rządach w latach 90. zaś w 2001 roku sam został premierem i na tym stanowisku pozostał do 2004 roku.

Przewodniczył SLD w latach 1999-2004, później ponownie w latach 2011-2016. Po drodze założył partię Polska Lewica, którą kierował w latach 2008-2010.

Ponownie w Sejmie znalazł się w 2011 roku i zasiadał tam do 2015 roku. Następnie przeszedł na polityczną emeryturę, z której z początkiem 2019 roku wrócił, by startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej.

 

Leszek Miller: życie prywatne

Deklaruje się jako ateista. Od 1969 roku jest żonaty z Aleksandrą. Miał jednego syna, Leszka Millera, który w 2018 roku popełnił samobójstwo.

Ma wnuczkę, Monikę, która obecnie zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych, spełniając się jako modelka.

 

ZOBACZ TAKŻE:

Jerzy Urban, Monika Miller, Aleksander Kwaśniewski