300 plus

300 plus to rządowy program pomocy socjalnej skierowany do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Ma on wyrównywać szanse edukacyjne dzieci niezależnie od ich statusu materialnego czy społecznego.

  • Oficjalna nazwa: Dobry Start
  • Data rozpoczęcia: lipiec 2018
  • Kto wprowadził: Prawo i Sprawiedliwość
  • Kto opracował: Mateusz Morawiecki wraz z rządem
  • Kto dostanie: Każda rodzina na każde dziecko w wieku szkolnym
  • Ile osób korzysta: Około 4,6 miliona dzieci

 

300 plus: geneza

Program 300 plus jest dalszym ciągiem programów socjalnych, które działają w ramach tzw. planu Morawieckiego, czyli Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, programu opracowanego przez ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Plan Morawieckiego ma być odpowiedzią na tzw. pięć pułapek polskiej gospodarki. Jedną z nich są wielkie podziały klasowe w społeczeństwie, które wpływają między innymi na możliwość odbierania edukacji przez dzieci, czy też na to, czy mogą one dostać wyprawkę szkolną. 300 plus ma być odpowiedzią na te problemy ekonomiczne i pozwolić dzieciom nawet z najbiedniejszych rodzin na spokojne przejście przez wszystkie poziomy edukacji.

 

300 plus: charakterystyka programu

Świadczenie 300 plus jest dostępne dla każdego dziecka w wieku szkolnym. Wniosek o nie może złożyć jeden z rodziców lub opiekunów prawnych, a w przypadku wychowywania dziecka w modelu opieki naprzemiennej - każde z rodziców, którzy otrzymają po połowie kwoty świadczenia.

300 plus ma być swoistą rekompensatą za wyprawkę szkolną, dlatego jest wypłacane w okolicach rozpoczęcia roku szkolnego. Jest on dostępny dla uczniów na każdym szczeblu edukacji podstawowej i wyższej do 20 roku życia.

Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które mogą otrzymywać to świadczenie do 24 roku życia. Wysokość świadczenia jest stała dla każdego i wynosi 300 złotych na jednego podopiecznego - nie zależy ona od dochodu rodziny.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w urzędach miejskich i gminnych w miejscu zamieszkania, ośrodkach pomocy społecznej i dodatkowych miejscach, które może wyznaczyć każda gmina. Należy też pamiętać, że jest to świadczenie niezależne od programu Rodzina 500 plus.

 

300 plus: rezultaty

Po zakończeniu pierwszej edycji programu minister Elżbieta Rafalska ogłosiła wielki sukces programu. Według źródeł rządowych większość rodziców uprawnionych dzieci złożyło wnioski o 300 plus. Świadczenie wypłacono ponad 4,6 milionom dzieci.

 

ZOBACZ TAKŻE:

500 plus, Emerytura, Mateusz Morawiecki