money-drobne-pixabay
fot. pixabay.com
Jan Odyniec - 6 Maja 2018

Renta rodzinna: ile wynosi, komu przysługuje, ile można dorobić?

Renta rodzinna jest świadczeniem, które państwo wypłaca uprawnionym osobom po zmarłym członku rodziny, który pobierał emeryturę lub rentę. Można ją otrzymać także po takim zmarłym, który nie pobierał tych świadczeń, jednak miał do nich prawo. Zmarła osoba przy ocenie prawa do renty rodzinnej uznawana jest za całkowicie niezdolną do pracy.

Komu przysługuje renta rodzinna? Renta rodzinna wypłacana jest po śmierci ubezpieczonego na rzecz osób, które utrzymywał lub były w inny sposób od niego zależne. Do renty rodzinnej prawo ma kilka grup osób, które wymienia Ustawa o Emeryturach i Rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komu należy się renta rodzinna?

Renta rodzinna - komu przysługuje?

 • Dzieci - własne, przysposobione i dzieci małżonka z innego związku - do ukończenia przez nie 16 roku życia lub 25 pod warunkiem kontynuacji nauki (okres wydłuża się do końca studiów, jeśli dziecko ukończy 25 lat podczas ostatniego roku nauki w szkole wyższej). Renta rodzinna po ojcu lub matce przyznawana jest dożywotnio, jeśli dzieci stały się całkowicie niezdolne do pracy w okresie pobierania renty.
 • Wnuki i rodzeństwo - a także inne osoby przyjęte na utrzymanie przed ukończeniem 18 roku życia, przy czym nie dotyczy to dzieci przyjętych w ramach rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Takie dzieci przysposobione muszą spełniać warunki takie same, jak w przypadku dzieci własnych oraz zostać przyjęte na utrzymanie co najmniej rok przed śmiercią ubezpieczonego. Wyjątkiem jest sytuacja, w których opiekun (ubezpieczony) straci życie w wypadku. Takie przysposobione dzieci nie mają już prawa do renty po rodzicach biologicznych.
 • Wdowy i wdowcy - w ich przypadku możliwość pobierania renty rodzinnej zależeć może od różnych aspektów. Zostaną one opisane poniżej.
 • Rodzice, ojczym i macocha, opiekunowie przysposabiający - jeśli dziecko było ubezpieczone i bezpośrednio przyczyniało się do utrzymania rodziców lub opiekunów. Takie osoby muszą spełniać warunki wieku lub niezdolności do pracy dotyczące wdowy i wdowca.

Renta rodzinna po mężu

Z zus renta rodzinna dla wdowy lub wdowca wypłacana jest w sytuacji spełnienia poniższych warunków. Ponieważ opcji jest dość dużo, warto wypisać je osobno. Aby wdowiec lub wdowa mogli otrzymać rentę po śmierci małżonka powinni:
 • W chwili śmierci małżonka mieć ukończone 50 lat, być niezdolni do pracy lub wychowywać bądź utrzymywać co najmniej jedno dziecko, wnuczę lub rodzeństwo. Taka utrzymywana osoba musi być uprawniona do pobierania renty rodzinnej wg wyżej wymienionych reguł (nie mieć ukończonych 16 lat, w przypadku pobierania nauki - 18 lub być całkowicie niezdolnym do pracy).
 • Spełniać warunek wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci małżonka lub od zakończenia wychowywania dzieci.
 • Jeśli były po rozwodzie lub przed owdowieniem nie pozostawały we współwłasności ze zmarłym małżonkiem (np. z powodu intercyzy), prócz powyższych wymagań muszą mieć zasądzone przez sąd prawo do alimentów.
 • Jeśli powyższych warunków nie mogą spełnić, mają prawo do okresowej renty rodzinnej wypłacanej do roku od śmierci małżonka. Mogą uzyskać przedłużenie takiego okresu do 2 lat pod warunkiem uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu służącym uzyskaniu kwalifikacji do pracy zarobkowej.

Ile wynosi renta rodzinna?

Kiedy już wiemy komu renta rodzinna się należy, chcieli byśmy wiedzieć ile ona wyniesie. Renta rodzinna może mieć różną wysokość zależnie od tego, ile osób jest uprawnionych do jej pobierania po jednym zmarłym. Generalnie jest to jednak odsetek emerytury lub renty, którą pobierał lub pobierałby zmarły przed śmiercią.
 • 85% świadczenia, które pobierał lub miał prawo pobierać zmarły - przysługuje jednej osobie uprawnionej do renty rodzinnej.
 • 90% świadczenia, które pobierał lub miał prawo pobierać zmarły - przysługuje dwóm osobom uprawnionym do renty rodzinnej.
 • 95% świadczenia, które pobierał lub miał prawo pobierać zmarły - przysługuje trzem osobom uprawnionym do renty rodzinnej.
Renta rodzinna, która jest wyznaczana w taki sposób, wypłacana jest na podstawie jednego ze świadczeń, które mogłyby przysługiwać zmarłemu ubezpieczonemu. Jednym i najczęstszym z nich jest emerytura (przy czym może ona być obliczana wg zasad dotychczasowych lub niedawno zreformowanych). Alternatywą może być też emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub renta z tytuły całkowitej niezdolności do pracy. Ponieważ renta jest odsetkiem świadczenia pobieranego wcześniej, zależnie od tego, jaka była wysokość świadczeń przysługujących zmarłemu, renta rodzinna wysokość może mieć różną. Jest tak nawet w przypadku porównania rodzin, w których jest taka sama liczba osób uprawnionych do pobierania renty.

Renta rodzinna a praca

Ile można dorobić do renty rodzinnej? Do renty rodzinnej (jak i do emerytury lub innych rent) można dorobić zgodnie z limitem ustalanym na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednich kwartałach. Dlatego limity ważne są tylko przez 3 miesiące. Limit ustala prezes GUS. Zgodnie z informacją prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w ostatnim kwartale 2017 roku wynosiło 4516,69 zł. Dorabiać można do poziomu 70% przeciętnego wynagrodzenia bez obawy zmniejszenia renty, zaś do 130% przeciętnego wynagrodzenia renta zostanie zmniejszona, jednak nie zawieszona. Powyżej tej kwoty - rentę się zawiesza. Renta rodzinna: ile można dorobić? Obecnie, aby świadczenie nie zostało zmniejszone, dorobić można maksymalnie 3 161,68 zł brutto. Od 3 161,68 zł do 5 871,69 zł renta może być zmniejszona, zaś po przekroczeniu kwoty 5 871,69 zł renta rodzinna będzie zawieszona.

Renta rodzinna ZUS a renta rodzinna KRUS

Powyższe warunki dotyczą renty rodzinnej wypłacanej z ZUS. W przypadku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego renta rodzinna wypłacana jest na analogicznych zasadach, jednak zwiększona jest o:
 • nadwyżkę ponad kwotę emerytury podstawowej - 50% emerytury lub renty inwalidzkiej jaka przysługiwała zmarłemu z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i ich rodzin w chwili jego śmierci (czyli świadczeń przyznanych mu przed 01.01.1991 r.);
 • lub 50% części składowej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwała zmarłemu.
Renta rodzinna KRUS - ile wynosi? Łącznie renta rodzinna nie może być wyższa niż suma świadczeń, które przysługiwały zmarłemu rolnikowi, jednak nie może być niższa od emerytury podstawowej.WARTO PRZECZYTAĆ:
 1. Podatek od darowizny: od jakiej kwoty? Ile wynosi?
 2. Ekwiwalent za urlop 2018: ile wynosi, jak go obliczyć?
 3. Fajne komedie romantyczne i młodzieżowe! Najlepsze z najlepszych
solorz-żakJak kiedyś nazywał się Solorz-Żak? Kto by na to wpadł! Znani Polacy, którzy zmienili nazwiskaCzytaj dalej

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News