• Portal Pikio.pl działa na zasadach okreslonych w niniejszym regulaminie

 • Każdy korzystający z usług portalu Pikio.pl jest zobowiązany do przestrzegania tego regulaminu

 • przed rozpoczęciem korzystania z portalu Pikio.pl użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

 • Korzystając w jakikolwiek sposób z portalu Pikio.pl użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 • Użytkownik w rozumieniu niniejszego regulaminu to każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu Pikio.pl

 • zastrzegamy sobie prawo do zamieszczania w portalu Pikio.pl treści reklamowych,które stanowią integralną część portalu i prezentowanych w nim materiałów.

 • Wszelkie komentarze, uwagi i pytania związane z portalem Pikio.pl należy wysyłać na adres kontakt@pikio.pl

 • Bez uprzedniej zgody usługodawcy użytkownicy mogą korzystać z Portalu Pikio.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.

 • Zamieszczając materiały w portalu Pikio.pl użytkownik oświadcza, że ów materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, tudzież posiada wszelkie uprawnienia jak również zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach portalu Pikio.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

 • Materiały w rozumieniu regulaminu Pikio.pl to wszelkiego rodzaju teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z portalu Pikio.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a przede wszystkim do:

 • a) niezamieszczania treści gloryfikujących radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną);

 • b) niezamieszczania treści powszechnie przyjętych za wulgarne

 • c) niezamieszczania treści powszechnie przyjętych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

 • d) niezamieszczania treści gloryfikujących zażywanie narkotyków bądź nielegalnych środków odurzających, a także zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

 • e) niezamieszczania treści pornograficznych;

 • f) nieobrażania innych użytkowników portalu, niepublikowania treści zawierających groźby karalne a także treści o charakterze bezprawnym

 • g) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w  portalu Pikio.pl materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody ztego tytułu.

 • Podkreślamy że nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • a) sposób, w jaki użytkownicy korzystają z portalu a także za wszelkie wynikłe z tego skutki

 • b) komentarze, a także materiały zamieszczane przez użytkowników portalu Pikio.pl

 • c) jakiekolwiek szkody wynikające z działań użytkowników Pikio.pl niezgodnych z obowiązującym prawem a także postanowieniami regulaminu portalu Pikio.pl

 • d) informacje pobrane z Internetu, a w szczególności z portalu Pikio.pl tudzież za skutki ich wykorzystania przez użytkowników portalu Pikio.pl

 • e) nie odpowiadamy także za błędy w działaniu aplikacji udostępnionych użytkownikom przez portal Pikio.pl

 • f) podkreślamy także że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a przede wszystkim włamaniami do systemu użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu użytkownika wirusami.

 • W przypadku korzystania z niektórych usług portalu Pikio.pl użytkownik może podać swoje dane osobowe ? podanie danych osobowych jest dobrowolne, atoli może być niezbędne do świadczenia usługi portalu Pikio.pl. Przetwarzanie przez Pikio.pl danych osobowych użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili, informujemy także że po każdej zmianie będzie on publikowany w zmienionej formie na łamach serwisu wraz z wzmianką o dokonaniu zmian. Dalsze korzystanie przez użytkownika z usług portalu Pikio.pl po dokonaniu zmian oznacza ich akceptację. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na łamach serwisu Pikio.pl, to samo tyczy się regulaminu opublikowanego po dokonaniu zmian.

 • Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie Pikio.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

Informacja o plikach cookies.

 • Pikio.pl (dalej Serwis) korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. – określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowany jest jeden zasadniczy rodzaj plików cookies: „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: 9. Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/