Prawo i Sprawiedliwość może być z siebie dumne. Prowadzona przez partię rządzącą polityka, opieranie się przyjmowaniu uchodźców i wejście na wojenną ścieżkę z UE pozostawiło swoje efekty. Jak wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez IBRiS, eurosceptycy z PiS mogą otwierać szampany. Przypominamy jednak, że to sondaż, a do tych należy podchodzić ze sporym dystansem.

Sondaż wykazał, że Polacy są bardzo sceptycznie nastawieni do imigrantów i do Unii Europejskiej. Partie proeuropejskie i euroentuzjastyczne łapią się za głowę. Tak źle jeszcze nie było. Aż 56,5% Polaków jest zdania, że Polska nie powinna przyjmować ani jednego imigranta, nawet gdyby UE ograniczyła napływające do Polski unijne fundusze.

W opozycji do tego jest nieco ponad 40% Polaków. Ci są przekonani, że po groźbach obniżenia unijnych pieniędzy dla Polski, władze naszego kraju powinny ustąpić i przyjąć uchodźców. To jednak nie wszystko.

Kolejne pytanie zadane w sondażu dotyczyło przyjęcia uciekinierów z Bliskiego Wschodu pod groźbą wyrzucenia Polski z UE. Jak wynika z badania, Polacy wcale nie wzbraniają się przed Polexitem. 51,2% badanych stwierdziło, że nawet pod groźbą wyrzucenia Polski z UE nie powinniśmy przyjmować imigrantów. Przeciwnego zdania jest 37,5% ankietowanych, którzy w takiej sytuacji przyjęliby uchodźców.

Partie antyunijne na czele z PiS mogą fetować. Okazuje się bowiem, że polityka nastrajająca przeciw UE i imigrantom daje efekty. Polacy prędzej daliby się wyrzucić ze wspólnoty europejskiej, niż zgodziliby się przyjąć uchodźców.

...

Zobacz również