Cierpliwość Brukseli wobec Warszawy właśnie się wyczerpała. O planach posiedzenia poinformowała Komisja Europejska. Odbędzie się ono w trybie priorytetowym ze względu na rangę sprawy. 

Posiedzenie w Trybunale Sprawiedliwości dotyczyć będzie wycinki Puszczy Białowieskiej. Odbyć ma się 11 września. Jest traktowane priorytetowo, ponieważ sprawa traktowana jest wyjątkowo.

Biorąc pod uwagę pilność sprawy, Komisja zwróciła się do Trybunału o potraktowanie sprawy priorytetowo. Według naszych informacji przesłuchanie w Trybunale dotyczące środków tymczasowych zostało zaplanowane na 11 września – powiedział rzecznik KE, Ricardo Cardoso.

Na posiedzeniu rozważane będzie podjęcie środków tymczasowych. Mają one na celu jak najszybsze zatrzymanie wycinki. Jednocześnie Komisja Europejska podejrzewa, że decyzje polskiego ministra środowiska mogły naruszyć prawo unijne.

Sam Jan Szyszko zadeklarował chęć jak najszybszego rozwiązania sprawy. Podkreślał, że jego zdaniem „Polska ma rację” w sprawie wycinki.

Domagamy się, żeby szybko przeprowadzić wizję i rozprawę przed europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, czy Polska ma rację, czy też nie – mówił Jan Szyszko.

źródło: TVN24

...

Zobacz również