Tym razem prezydent Andrzej Duda nie ugiął się pod naporem protestów. Podpisał ustawę, która doprowadziła partię Razem na skraj rozpaczy.

Chodzi o ustawę ułatwiającą przeprowadzanie eksmisji. Nowe prawo będzie stosowane przy wynajmie lokali w ramach programu „Mieszkanie+”.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości przyczyni się do zwiększenia podaży nieruchomości dostępnych pod budownictwo mieszkaniowe – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Ustawa stanowi jednak, że najemca wyrzucony z mieszkania+ nie będzie miał prawa do mieszkania socjalnego. Przeciwko temu zapisowi protestował między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich oraz przedstawiciele partii Razem.

Nie do zaakceptowania jest – w mojej ocenie – przyjęta regulacja, zgodnie z którą sytuacja życiowa najemcy nie będzie podlegała ocenie żadnego organu, w tym przede wszystkim sądu i w konsekwencji zostanie on usunięty przez komornika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, a więc pozbawiony lokalu mieszkalnego i faktycznie bezdomny – napisał w liście do prezydenta Rzecznik Praw Obywatelskich.

W podobnym tonie wypowiadali się również przedstawiciele partii Razem. Ich zdaniem zapisy ustawy świadczą, o tym że władz kompletnie nie interesuje los obywateli.

Ci lokatorzy będą całkowicie pozbawieni ochrony przed bezdomnością w razie poważnych problemów zdrowotnych, czy finansowych. Od lat konsekwentnie protestujemy przeciw próbom ułatwienia eksmisji na bruk. Były Prezydent Komorowski kiedyś wycofał taki projekt po naszych protestach, a ostatnio wyglądało na to, że rząd też wycofał się z takich pomysłów. Ale w końcu Prawo i Sprawiedliwości ułatwiło eksmisję na bruk, co z perspektywy czasu z pewnością będzie oceniane jako nowy rozdział antyspołecznej polityki państwa – napisali w specjalnym piśmie przedstawiciele partii Razem oraz innych organizacji broniących ludzi przed eksmisją

źródło: money.pl

https://www.youtube.com/watch?v=1CuF_GBTFOQ

...

Zobacz również