person-804035_1280-1030x687
Wiadomości Pikio - 2 Sierpnia 2015

„You talkin’ to me?” cz. 1

André Malraux w latach dziewięćdziesiątych twierdził, że „wiek XXI albo będzie wiekiem religii, albo nie będzie go wcale”. Natomiast amerykański socjolog Peter L. Berger powiedział: „Dzisiejszy świat z pewnymi wyjątkami jest tak samo żarliwie religijny jak zawsze, a na niektórych obszarach nawet bardziej niż kiedykolwiek."Jest w tym sporo prawdy, bo religia w niektórych częściach świata powraca pod postacią przemocy, nienawiści i nietolerancji. Takim przykładem jest Państwo Islamskie, którego działania i struktury są nieprzewidywalne, a brak lęku przed śmiercią czyni jego wyznawców jeszcze bardziej niebezpiecznymi. Motorem napędzającym tych ludzi są wierzenia zmieszane z nienawiścią do chrześcijaństwa, polityki i kultury zachodniej, która przenika do państw muzułmańskich.faces-614415_1280W krajach rozwiniętych religie zorganizowane próbują narzucać swoje normy wyznaniowe dostępnymi środkami demokratycznymi prowadząc lobbing wśród polityków, którzy są ich wyznawcami. W naszym kraju od lat trwa debata, w której katolickie wartości ścierają się ze świecką wizją państwa. Ostatnie wydarzenia związane z ustawą in vitro pokazały, jak mocno spolaryzowane i zantagonizowane jest nasze społeczeństwo pod względem światopoglądowym. Moim zdaniem jesteśmy uczestnikami i świadkami wojny światopoglądowej, w której każda ze stron okopała się na swoich pozycjach i prowadzi ostrzał "przeciwnika" Z jednej strony tworzy się fundamentalizm religijny, z drugiej rodzi się fundamentalizm świecki. Problem w tym, że nie ma dobrych fundamentalizmów, bo żaden nie rozwiązuje sprzeczności i różnic, jakie występują w obrębie gatunku Homo Sapiens - jest wręcz odwrotnie - następuje eskalacja antagonizmów. Ludzie podlegają tym samym mechanizmom plemiennym, co kiedyś nasi przodkowie, a współczesny sposób działania stanowi ich adaptację. Otaczająca nas rzeczywistość, a zwłaszcza jej postrzeganie, jest sumą doświadczeń z przeszłości. Żyjemy więc w dużej wiosce, w której mieszkają ludzie o rożnych poglądach politycznych i światopoglądach. I to od nas zależy, jaka będzie przyszłość naszego plemienia; tym bardziej, że mamy skuteczne narzędzie do jej kształtowania, a jest nim dialog.tiny-people-700921_1280Myślę, że dialog to poszukiwanie elementów, które plemię łączy, a nie dzieli; to szukanie kompromisów i ich wypracowywanie. Być może okaże się, że to jedyna deska ratunku dla naszej wioski w świecie, w którym robi się coraz mniej bezpiecznie. Przytoczone wcześniej słowa André Malraux'a można zmodyfikować i powiedzieć, że następne lata albo będą czasem dialogu, albo ich nie będzie wcale. Psycholodzy zgodnie twierdzą, że do prowadzenia skutecznego dialogu jest niezbędna umiejętność odczuwania empatii. Naukowiec Roberta Eres twierdzi, że „Każdego dnia ludzie bezwiednie używają empatii, aby poruszać się po uspołecznionym świecie” i że „Używamy empatii w celach komunikacji z innymi ludźmi, aby budować relacje, konsolidować naszą wiedzę o innych”.

S.Baron-Cohen (2003) jest zdania, że :Empatia jest to spontaniczne i naturalne dostrojenie się do myśli i uczuć drugiej osoby, cokolwiek by to nie było [] drugim elementem empatii jest jej afektywny składnik. To obserwator stosownie reaguje emocjonalnie na cudzy stan emocjonalny,
Istnieją dwa rodzaje empatii: emocjonalna i poznawcza. Jedna dotyczy umiejętności wczucia się w stany psychiczne drugiej osoby. Drugą jest umiejętność przyjęcia sposobu myślenia rozmówcy z jego perspektywy postrzegania rzeczywistości. Myślę, że w dialogach światopoglądowych na pierwszym miejscu jest nabywanie i doskonalenie tej drugiej zdolności.sculpture-754787_1280 
Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News