Paweł Kukiz jest wściekły na wyrok sądu, który orzekł, że ojciec, który roztrzaskał głowę swojej 5-letniej córeczki, nie trafi do zakładu karnego. Wymiar sprawiedliwości uznał, iż mężczyzna był niepoczytalny, więc sprawę umorzył. 

Rok temu 32-letni mężczyzna roztrzaskał głowę swojej 5-letniej córki o mur. Biegli powołani przez sąd uznali, że w chwili popełniania przestępstwa był niepoczytalny, więc sprawa musi zostać umorzona. Zamiast długiego pobytu w zakładzie karnym, mężczyzna trafi na leczenie do ośrodka psychiatrycznego.

Paweł Kukiz uważa, że decyzja sądu jest skandaliczna.

– Czy to jakiś żart??? Rozumiem, że jeśli się naćpam i napiję i w tym stanie zdetonuję bombę np. na Wiejskiej albo w budynku Sądu Najwyższego to też umorzą postępowanie ze względu na brak poczytalności??? – pyta Kukiz.

Kodeks karny mówi: 

– Nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Paweł Kukiz nie mógłby jednak tłumaczyć się niepoczytalnością po spożyciu alkoholu i narkotyków, ponieważ dobrowolne wprowadzenie się w stan odurzenia nie wyłącza winy.

...

Zobacz również