Rząd PiS pod koniec roku odniósł porażkę i nie zrealizował planu odnośnie wzrostu PKB zaliczając najsłabszy wynik od 3 lat. Radykalnie zwiększył się również dług Polski. Przyszedł jednak czas na sukces i to nie byle jaki.

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, z którego wynika, że na koniec stycznia 2017 roku odnotowano w budżecie państwa nadwyżkę, a dochody były wyższe o 21 procent w stosunku do tego samego okresu z 2016 roku, czyli niedługo po przejęciu władzy przez PiS.

Nadwyżka budżetu państwa po styczniu br. wyniosła 6,7 mld zł – w ustawie budżetowej zaplanowano 59,3 mld zł deficytu w całym 2017 roku  – podaje resort.

W styczniu dochody państwa wyniosły 37 miliardów złotych przy wydatkach na poziomie 30 miliardów. Zanotowano wzrosty we wszystkich głównych podatkach. Na poziomie VAT mówimy o 25,3 proc. wzrostu. Jeśli chodzi o podatek akcyzowy i od gier to 17 proc., podatek CIT – 15 proc., a PIT 5,4 proc.

– Wykonanie wydatków budżetu państwa w roku 2017 według szacunkowych danych wyniosło 30,21 mld zł, tj. 7,9% planu. W styczniu 2016 r. przekazano 29 mld zł środków na wydatki – dodaje Ministerstwo.

Dochody z prywatyzacji osiągnęły 13,8 proc. rocznego planu.

Zobacz również

...