Wojna domowa w TK. Wybrany przez PiS sędzia twierdzi, że Przyłębska łamie prawo

Wojna domowa w TK. Wybrany przez PiS sędzia twierdzi, że Przyłębska łamie prawo

Mogło się wydawać, że kiedy Andrzeja Rzeplińskiego zastąpi Julia Przyłębska przestaniemy tak często słyszeć o Trybunale Konstytucyjnym. Nic bardziej mylnego.

Zdaniem wybranego przez PiS Piotra Pszczółkowskiego, Julia Przyłębska złamała przepisy zwołując zgromadzenie ogólne TK. Nie dochowała bowiem terminu 7 dni pomiędzy ogłoszeniem, a zwołaniem ZO. Ponadto Julia Przyłębska złamała art. 7 ust. 3 u.o.t.p.TK nie informując wszystkich sędziów o zwołaniu zgromadzenia ogólnego Trybunału Konstytucyjnego. - Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zwołania z naruszeniem przepisów prawa Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK na dzień 1 lutego (Warszawa, 1 lutego 2017 r.) Załącznik do protokołu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK z dnia 1 lutego 2017 r. W związku z pismem Pani Prezes z 30 stycznia 2017 r. dotyczącym zwołania, w dniu 1 lutego 2017 r. (środa) o godz. 9.00, Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (dalej – ZO TK) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Wróbla z dniem 24 stycznia 2017 r., zwracamy uwagę: - na niezachowanie minimalnego, 7-dniowego terminu przewidzianego w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2072, dalej - u.o.t.p.TK); odstępstwo od jego zachowania może nastąpić tylko w „szczególnie uzasadnionych przypadkach” (art. 7 ust. 4); uzasadnienie przedstawione przez Panią Prezes uważamy za nieprzekonujące, - na brak powiadomienia – wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 7 ust. 3 u.o.t.p.TK - wszystkich sędziów o zwołaniu ZO TK. Na skutek tego zebranie, które odbędzie się 1 lutego 2017 r. nie może być potraktowane jako ZO, bowiem - zgodnie z art. 6 ust. 1 i u.o.t.p.TK - „Zgromadzenie Ogólne tworzą urzędujący sędziowie Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. Fakt przebywania sędziego na urlopie wypoczynkowym może stanowić usprawiedliwienie jego nieobecności na ZO TK, natomiast nie pozbawia prawa do uczestniczenia w pracach tego organu TK. Dlatego powiadomienie wszystkich urzędujących sędziów o terminie ZO TK stanowi warunek konieczny uznania, że zebranie ma charakter ZO TK. Przewidziany w art. 7 ust. 3 u.o.t.p.TK 7-dniowy termin, jaki musi upłynąć między zwołaniem a odbyciem ZO TK, ma charakter gwarancyjny, gdyż umożliwia sędziom, nawet przebywającym na urlopie, skorzystanie z prawa uczestnictwa w organie TK, Z wyżej wskazanych względów uważamy, że zebranie sędziów TK, które wbrew naszym zastrzeżeniom odbyło się 1 lutego 2017 r. o godz. 9.00, było zwołane z naruszeniem obowiązujących przepisów. Sędziowie TK: Leon Kieres Piotr Pszczółkowski Małgorzata Pyziak-Szafnicka Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News