Wszystkim Górnikom i ich rodzinom – Szczęść Boże na Barbórkę! Proszę o modlitwę zwłaszcza za Górników, którzy odeszli w tym roku na Wieczną Szychtę, w tym – tragicznie zmarłych w Rudnej. 

Przemysł i energetyka znajdują się w agendzie Kongresu Programowego RN, już w najbliższą sobotę w Sejmie. Przypominam nasze oświadczenie – Pakiet dla Górnictwa:

Rząd okłamuje nas, że koszty likwidacji kopalń będą per saldo korzystne, bo nie chce liczyć ani kosztów społecznych wskazywanych przez związki zawodowe, ani zmniejszenia konkurencyjności całej polskiej gospodarki w przyszłości oraz obniżenia narodowej własności w przemyśle.

W szczególności nie można godzić się na zamykanie polskich kopalń, gdy w tym samym czasie inwestorzy niemieccy, czescy i nawet australijscy inwestują i zapowiadają inwestycje w przemysł wydobywczy w naszym kraju. Z kolei państwowe spółki chińskie i rosyjskie stanowią nieuczciwą konkurencję w skali globalnej, zaś uzależnienie naszej gospodarki od rosyjskiego węgla prowadzi do niewoli politycznej.

Dlatego też Ruch Narodowy proponuje pakiet ratunkowy dla polskiego górnictwa składający się z siedmiu postulatów:

– renegocjacja przez rząd unijnych pakietów klimatyczno-energetycznych i uzyskanie rabatu polskiego zwalniającego nas z przymusu likwidacji górnictwa;

– zniesienie akcyzy na węgiel i podatku od wyrobisk górniczych, a poprzez takie zelżenie presji fiskalnej uczynienie węgla tanim i konkurencyjnym surowcem energetycznym;

– wprowadzenie czasowych ceł importowych na węgiel pochodzenia pozaunijnego (np. z Rosji, Ukrainy, Chin, Australii czy Chile);

– radykalne obniżenie kosztów spółek węglowych poprzez drastyczne obcięcie kosztów zarządu;

– przegląd kosztów socjalnych w duchu dialogu społecznego;

– umieszczenie innowacyjnych projektów węglowo-energetycznych w europejskim planie inwestycyjnym promowanym przez Komisję Europejską;

– uruchomienie instrumentów prawnych pozwalających na konsolidację pionową w postaci łączenia spółek górniczych z koncernami energetycznymi oraz rozważenie ofert prywatnych krajowych inwestorów wyrażających gotowość odkupienia udziałów w spółkach wydobywczych.

Pakiet ratunkowy dla górnictwa dotyczy nie tylko ratowania miejsc pracy górników, ale dąży do nowego uprzemysłowienia Śląska i gwarancji polskiej suwerenności energetycznej. Jako naród nie możemy pozwolić na zniszczenie gospodarczego dorobku pokoleń.

Robert Winnicki

Zobacz również