Najnowszy sondaż CBOS zbadał opinie Polaków na temat członkostwa w Unii Europejskiej. Zdaniem fundacji wyniki utrzymują się na podobnym poziomie od 2013 roku.

CBOS opublikował wyniki sondażu, w którym 84 procent badanych poparło członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Przeciwnicy stanowili jedynie 10 proc. Najmniej zwolenników UE odnotowano wśród rolników, prawie jedna trzecia ankietowanych była przeciwna członkostwu. Natomiast w innych grupach poparcie dla Unii utrzymywało się na podobnym poziomie.

Oprócz tego 51 procent badanych uważa, że Polska otrzymuje więcej pieniędzy niż wpłaca do Unii. 12 proc. twierdzi, iż jest odwrotnie. Natomiast 28 procent nie ma zdania w tej kwestii.

Ponad dwie trzecie ankietowanych jest zdania, że Polska dobrze zarządza unijnymi środkami. Z tym nie zgadza się 20 proc. uczestników badania. Najwięcej osób zauważa pomoc finansową UE w inwestycjach związanych z infrastrukturą transportową oraz w rolnictwie i pomocy wsi. Zdaniem 55 proc. badanych więcej środków powinno być angażowanych w ochronę zdrowia.

Badanie przeprowadzono w październiku 2016 roku na grupie 937 osób reprezentujących próbę losową dorosłych mieszkańców Polski.

Polub fanpage pluralistycznego, bezstronnego portalu o polityce i społeczeństwie :

wk źródło: kresy.pl

...

Zobacz również