Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił odwołanie kierowanej przez o. Tadeusza Rydzyka fundacji od wyroku sądu niższej instancji. Fundacja Lux Veritatis domagała się 45 milionów złotych odszkodowania od firmy, którą zatrudniła przy poszukiwaniach wód geotermalnych w Toruniu. 

Odwołanie od decyzji Sądu Okręgowego w Toruniu wpłynęło do Gdańska w listopadzie 2015 roku. Chodziło o rzekome szkody, które Fundacja miała ponieść w związku z nieodpowiednim wykonaniem zleconych robót przez nieistniejącą już firmę Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło.

Wyrok jest prawomocny. Sąd orzekł, że roszczenia Ojców Redemptorystów są przedawnione. W rozmowie z dziennikarzami, sędzia Dorota Gierczak uzasadniła decyzję gdańskiego sądu.

– Dla tej sprawy istotne jest to, że protokół odebrania robót z dnia 17 grudnia 2009 r. – jak trafnie zauważył sąd I instancji – był protokołem odbioru końcowego. I argumenty strony powodowej, że było inaczej i był to tylko odbiór częściowy, sądu apelacyjnego nie przekonały – dodała Gierczak.

Wcześniej w wypowiedzi dla PAP, pełnomocnik Lux Veritatis Benedykt Fiutkowski stwierdził, że ponad 30 milionów złotych, których domaga się fundacja jest zwrotem korzyści. Pieniądze te organizacja uzyskałaby za działalność, która rzekomo z winy firmy wiertniczej została opóźniona. Do żądanej kwoty dodano także 3 miliony euro, które wydać miano na naprawę szkód wyrządzonych przez Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło.

https://www.youtube.com/watch?v=hE8DTQ0wSsc

źródło: rp.pl

...

Zobacz również