Ta przełomowa decyzja Sądu Administracyjnego w Warszawie uprawni imigrantów do pobierania pieniędzy z programu 500+. Wszystko za sprawą uchylenia przez warszawski sąd odmowy przyznania imigrantce świadczenia na jej dzieci.

Mowa o uchodźczyni z Azji, która w kwietniu złożyła wniosek o przyznanie świadczenia w ramach 500+. Wniosek został jednak odrzucony przez prezydent Warszawy. Powodem odmowy miał być fakt, że Azjatka nie zaznaczyła rubryki „dostęp do rynku pracy”.

Imigrantka nie zamierzała jednak godzić się na takie rozwiązanie sprawy. Dzięki jej odwołaniom problem odmowy przyznania 500+ trafił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten stwierdził, że ustawa dotycząca pomocy państwa w wychowaniu dzieci jest nieprecyzyjna w kwestii uchodźców.

Ponadto, sąd opierając się o Konstytucję RP i art. 3 Konwencji o prawach dziecka, przyznał kobiecie prawo do otrzymywania świadczenia w ramach 500+. W momencie, kiedy wyrok sądu się uprawomocni, Azjatka otrzyma pieniądze na swoje dzieci.

Polub fanpage pluralistycznego, bezstronnego portalu o polityce i społeczeństwie:


źródło: ndie.pl
pt

...

Zobacz również