Wszyscy mieszkańcy (osoby fizyczne) gminy Michałowo (Podlasie) zostają zwolnieni z płacenia podatków od nieruchomości: budynków mieszkalnych, gruntów pozostałych na których znajdują się budynki mieszkalne i budynków pozostałych znajdujących się na tych gruntach. Taką decyzję podjęła Rada Miejska podczas sesji 21 listopada, zapisując się tym samym w historii nowożytnej Polski jako twórca pierwszej zwolnionej od tychże podatków gminy.

Władze argumentują, iż gmina jest w wyśmienitej sytuacji finansowej i nie trzeba obciążać mieszkańców dodatkowymi kosztami. Według Rady pozostawienie pieniędzy w kieszeniach obywateli jest o wiele skuteczniejsze i korzystne dla gminy, niźli odbieranie im funduszy. Działania samorządu pozwolą na stworzenie atrakcyjnych warunków do zamieszkania oraz inwestowania w podlaskiej gminie, mają także na względzie poprawę warunków życia mieszkańców.

Obecnie realizuje się mnóstwo inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej oraz turystycznej. Dzięki atrakcyjnemu położeniu gminy na styku Puszczy Knyszyńskiej oraz Białowieskiej oraz bogactwu przyrodniczemu, Michałowo ma spory potencjał turystyczny. W planowanym budżecie na rok 2014 zapisano 11,5 mln złotych na działania inwestycyjno ? remontowe, co stanowi 43% budżetu, a jeszcze wiele wniosków unijnych czeka na rozpatrzenie.

źródło: poranny.pl

Naczelny poganiacz kmiotów z polskiej sceny politycznej, biesiadnik i artysta