Jeżeli ktoś myśli, że historia przestała kołem się toczyć i żyjemy w nowych, pięknych, cudownych czasach bez wojen, to muszę rozczarować ? ten ktoś bardzo poważnie się myli. Mój tekst nie będzie miał tonu oskarżycielskiego. Pragnę przedstawić bardzo ważne wątki, udowadniając przy okazji, że to historia właśnie kołem się toczy i musimy koniecznie być przygotowani na jej dalszy przebieg. Czy można przeciwstawić się różnym napięciom wewnątrz lub zewnątrz Kraju? Oczywiście. Ale do tego są potrzebni odpowiedni politycy. Politycy z krwi i kości, a nie zabaweczki niczym ludki z klocków lego, gdzie sterowane są przez obcą ludzką rękę. Przypominam, że prawo międzynarodowe dopuszcza stosowania siły w niektórych przypadkach. Nie ma więc, całkowicie charakteru bezwzględnego, tylko posiada charakter subiektywny. Co ciekawe, aż do I wojny światowej stosowanie siły było uznawane jako jedno z podstawowych narzędzi służących do realizacji celów politycznych lub ekonomicznych ! Jak widać, nie jest to czas szczególnie odległy.

Zacytuję słynne słowa ŚP Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z historycznego wystąpienia w Gruzji ? I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę?. Możemy zauważyć, że w ostatnim czasie, wręcz lawinowo słowa te były cytowane na różnych portalach internetowych. Co ciekawe, nie tylko przez osoby przychylne lub popierające politykę Prawa i Sprawiedliwości, lecz przez zadeklarowanych wrogów i mówiących wprost, iż nienawidzili ŚP Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Być może jest to efekt wstrząsu społecznego, ale widać wyraźnie, że część osób pomału zaczyna rozumieć, czym jest pojęcie samo w sobie ?polityka?.

Nie muszę opisywać tego co się dzieje na Ukrainie. To przecież każdy widzi. Warto jednak zwrócić uwagę w jaką politykę ?gra? dzisiejsza Rosja. Kraj, który bezwzględnie dominuje na wschodzie. A przede wszystkim widać w niej zakorzeniony instynkt hegemona. Spójrzmy najpierw na jej historię. Czy były w niej jakiekolwiek momenty, gdzie w głównych wojnach nie było jej uczestnictwa? Zawsze uczestniczyła, co ciekawe pod różnymi pretekstami lub nazwami. Posiada stałe elementy broni, jak chociażby bardzo silną agenturę, której przejawy były już w wojnie polsko ? bolszewickiej. Wówczas udało im się zwerbować kilku oficerów naszego polskiego wywiadu, będąc wcześniej w misjach szpiegowskich. Udało im się zdobyć informacje o organizacji Wojska Polskiego, co skutkowało późniejszymi działaniami w II RP. W okresie dwudziestolecia międzywojennego funkcjonowały dwie sowieckie organizacje wywiadowcze : wywiad polityczny i Razwiedupr (Główny Zarząd Wywiadowczy Sztabu Generalnego Armii Czerwonej). Ich głównym celem było: zabicie Marszałka Józefa Piłsudskiego, przeprowadzanie zamachów terrorystycznych (udało im się przeprowadzić 260 ataków) i robienie zamętu wewnątrz naszego kraju. Robienie zamętu polegało na nasileniu strajków lub organizacji sztucznych demonstracji ulicznych, co miało spowodować chaos i rozpad II RP. Polska wtedy była w okresie odbudowy po czasach rozbiorów, więc można było wykorzystywać różne niezadowolenia społeczne, które wynikały z odbudowy gospodarki np. strajki robotników. Jeszcze raz muszę wspomnieć w tekście o słynnych słowach Józefa Piłsudskiego ?strzeżcie się agentów w czasach kryzysu? ? niech to wydaje się znajome.

Po II wojnie światowej, a właściwie w jej końcowej fazie nadeszła do naszego kraju – okupacja sowiecka, w której roiło się od licznych agentur w Ministerstwach Bezpieczeństwa Publicznego, czy Wojskowych Służbach Informacyjnych. Ich działalności nie trzeba w żaden sposób przedstawiać. Aresztowanie i mordowanie Bohaterów podziemia, później zwykłych cywilów była na porządku dziennym. Wszystko pod jednym znakiem ZSRR, który nadzorował PRL. Następnie nastąpiła ?niby? transformacja ustrojowa ubierająca komunizm w garnitur. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te osoby, które formalnie i nieformalnie działały na rzecz obcego wywiadu  przeszły do tzw. ?wolnej Polski?. Afera FOZZ? Pamiętacie? Zacytuję słynne słowa Michała Falzmanna, który jakiś czas później po tych słowach, zmarł na zawał serca osieracając 5 dzieci ?Sieć władzy w Polsce zaczyna się w Moskwie. Tam są komputery i ludzie na bieżąco analizujący to, co się dzieje tutaj, tam są przygotowane i uchwalane decyzje(tak, tak uchwalane) decyzje. W Polsce znajduje się tylko aparat wykonawczy. Obejmuje on swym zasięgiem całość życia społeczno ? gospodarczego?. Pragnę dodać, że w związku z tą aferą jest jeszcze wiele innych niewyjaśnionych okoliczności nacechowanych tajemniczymi zgonami.

Antoni Macierewicz ? Ojciec likwidacji ?długiego ramienia Moskwy?, największego bastionu agentury rosyjskiej, człowiek który w innym kraju byłby niekwestionowanym Bohaterem Narodowym, za życia stawiając mu pomnik ? Dziś w Polsce uznawany jest za? oszołoma. Zresztą nie przypadkowo. Nad tym pracują odpowiednie osoby, przy okazji manipulując fakty lub je ośmieszając. Ja bym jednak proponował czytelnikowi, po prostu przeczytać z różnych źródeł, czym były Wojskowe Służby Informacyjne, przy okazji wyciągając rozsądne wnioski. Jestem pewien, że wiele z nich ponownie otworzyłoby oczy. Podobnie jak wyżej we wspomnianej historycznej wypowiedzi ŚP Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Do czego zmierzam? Rosja nadal chce dominować. Wszystkie mniejsze Państewka, które z nią sąsiadują, praktycznie każde jest pod stałym rosyjskim nadzorem(nie ? kontrolą). To co teraz dzieje się na Ukrainie było bardzo w prosty sposób do przewidzenia. Te metody wyżej opisane są podobnie stosowane w innych krajach. Trudno jest mówić o suwerenności. Widać, że pomimo licznych konwencji, organizacji międzynarodowych, rozwoju ochrony praw człowieka wciąż przebijają się stare metody działań. Zbrodnie militarne? Wojny domowe? One mogą zawsze przyjść, pomimo XXI wieku. Zabić człowieka? Dla niektórych to nie jest, jak widać żaden problem. Kluczowe pytanie, czy da się przed tym jakoś ochronić? Odpowiadam z całą odpowiedzialnością ? Oczywiście, że tak ! Wszelkie organizacje międzynarodowe, jak da się zauważyć, jest ich bardzo dużo, mają specyficzne zapisy –  można je w odpowiedni sposób wykorzystać.

Polska jest członkiem struktur Traktatu Północnoatlantyckiego. Warto wspomnieć o czym mówi artykuł 1. tego dokumentu:

?Zgodnie z tym, co oświadczono w Karcie Narodów Zjednoczonych, Strony zobowiązują się załatwiać wszelkie spory międzynarodowe, w które mogłyby zostać uwikłane, za pomocą środków pokojowych w taki sposób, aby pokój międzynarodowy, bezpieczeństwo i sprawiedliwość nie zostały narażone na niebezpieczeństwo, jak również powstrzymywać się w swych stosunkach międzynarodowych od użycia lub groźby użycia siły w jakikolwiek sposób niezgodny z celami Narodów Zjednoczonych.?

Na co warto szczególnie zwrócić uwagę? Na to, że nie ma mówienia o pomocy militarnej ? wprost. Jest mowa tylko, ?o powstrzymaniu się?, ?groźby użycia siły? oraz ?załatwianie? wszelkich sporów za pomocą środków pokojowych. A więc w przypadku ataku militarnego, sojusz może być zgodny z prawem, nawet jeśli będzie to tylko pomoc dyplomatyczna, vide słynne ulotki rozsyłane przez żołnierzy brytyjskich na nasz kraj w czasie II wojny światowej. Oczywiście, bardzo ważny jest angaż polityczny w strukturach międzynarodowych, chociażby w Unii Europejskiej, ale musimy jednak pamiętać o jej zmierzaniu w bardzo specyficznym kierunku, zupełnie odległym od pierwotnych założeń. Naprawdę potrzebni są tam nam politycy, którzy mają dar i talent w interesach. Tam można bardzo wiele stracić, ale i też bardzo wiele zyskać. Niemcy widać wyraźnie, w jakim kierunku zmierzają. Do tego samego co Rosja, czyli do hegemonii. Tyle, że ich forma nie jest podobna jak wschodnia, lecz są stosowane metody prawne. Pełno traktatów, przepisów, które potem stają się obowiązkowe – wiele z nich są bardzo szkodliwe. Koniecznie trzeba je ominąć. Niestety, nasz Premier na razie robi festyn propagandowy, co powoduje, że czas nam szybko ucieka i jeżeli nie dojdzie do zmiany warty politycznej w naszym kraju, to może czekać nas ?niewesoła? katastrofa. Wracając do struktur NATO ? konieczne jest silne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Świetnie zauważył Stanisław Janecki, publicysta ?WSieci?, iż kraj ten dysponuje niesamowitymi środkami pomocy, które mogłyby być dla nas korzystne, ale jeżeli nie widzą w nas żadnego interesu, to będą siedzieć cicho w każdej sytuacji. To właśnie dlatego, Polska jako podmiot musi dążyć do szczególnego uprawiania polityki. Polityki twardej, ale rozsądnej. Nie będziemy klękać przed nikim, ale również w odpowiednim momencie podamy rękę. Wtedy znaczenie będzie powolutku wzrastać i co najważniejsze we wszelkich organizacjach typu NATO będziemy mieli więcej do powiedzenia.

 

Członek Prawa i Sprawiedliwości w powiecie piaseczyńskim, Forum Młodych PiS Warszawa, wiceprzewodniczący FM PiS Piaseczno

W polityce kieruję się pragmatyzmem. Staram się realistycznie oceniać rzeczywistość. Działanie musi być równe skuteczności.

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”