Oceny przemówienia Donalda Trumpa wygłaszane przez niemieckich dziennikarzy są naprawdę ostre. Dziennikarze są wściekli na prezydenta i krytykują bojowy ton jego wypowiedzi.

Donald Trump wygłosił wczoraj na pl. Krasińskich przemówienie wieńczące jego wizytę w Polsce. Zawarł w nim odwołania do historii i wartości oraz wolę współpracy. Jest to, zdaniem których niemieckich komentatorów, bardzo ważna deklaracja, zważywszy na geopolityczne położenie Polski.

Prezydentowi Stanów Zjednoczonych zarzuca się wprowadzanie atmosfery wrogiej i pełnej podziałów. Trump, według „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, skupił się nie na wymienianiu punktów wspólnych z Polską, ale na budzeniu poczucia zagrożenia.

Rdzeniem jego przesłania nie było potwierdzenie zobowiązań sojuszniczych, lecz ostrzeżenie przed wewnętrznym zagrożeniem dla Zachodu, będącym następstwem zaniedbania tradycji i wartości – uważa Reinhard Veser.

Ten sam komentator zauważa jednocześnie, że rzeczywiście, Europejczycy zapomnieli o swojej tradycji. Ma jednak na myśli wartości takie jak wolność i demokracja, które „nie są dane raz na zawsze.”

Polska, która w XX wieku została spustoszona przez oba wielkie totalitaryzmy i w beznadziejnej sytuacji stawiała opór, jest dobrym miejscem, żeby przypomnieć o wartości woli wolności – czytamy w „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

źródło: PAP

 

...

Zobacz również