Kiedy wszystkie polskie media relacjonują burzliwy przebieg obrad Sejmu, uwadze dziennikarzy umykają losy pewnej bardzo ważnej ustawy. Na skutek wprowadzenia zawartych w niej przepisów, relacja między Izraelem a Polską zmieni się na dobre.

Ustawa, o której mowa dotyczy emerytur. Została ona zaakceptowana przez sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz spraw zagranicznych. Oznacza to, że obywatele Izraela będą mogli od teraz pobierać emerytury za czas, przepracowany w Polsce.

Osoby zamieszkałe w Izraelu, które uzyskały prawo do polskich emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych nie mogą ich otrzymywać w miejscu zamieszkania, gdyż polskie ustawodawstwo w takim przypadku przewiduje wypłatę tych świadczeń tylko na terenie RP – mówiła wiceminister MSZ, Renata Szczęch.

Ustawa działa w dwie strony. Skorzystają na niej Polacy, którzy pracowali w Izraelu. Według przywoływanej wiceminister ustawa „wychodzi na przeciw oczekiwaniom społecznym”. Jej krytycy podkreślają jednocześnie, że wynikające z niej korzyści będą nieproporcjonalne. Obywatele Izraela częściej pracowali w Polsce niż Polacy w Izraelu.

 

...

Zobacz również