"Ustawa o bestiach" nie działa. Groźni przestępcy wciąż na wolności

"Ustawa o bestiach" nie działa. Groźni przestępcy wciąż na wolności Źródło:

Od początku funkcjonowania tzw. ustawy o bestiach, zakłady karne złożyły 43 wnioski o zamknięcie groźnych przestępców w ośrodkach izolacyjnych po odbyciu kary. Rozstrzygnięcia są tylko w 17 przypadkach. Ponadto jak donosi reporter RMF FM, siedmiu skazanych, którzy mieli być izolowani wciąż cieszą się wolnością.

Wobec siedmiu groźnych przestępców decyzje o zamknięciu w specjalnych ośrodkach izolacji nie są jeszcze prawomocne i wszystko wskazuje na to, że długo nie będą. Za taki stan rzeczy odpowiadają przede wszystkim skarga prezydenta na ustawę do Trybunału Konstytucyjnego oraz pytania sądów apelacyjnych do TK o interpretację jej przepisów. Spośród 43 dotychczas złożonych wniosków -  2 zostały odrzucone przez sąd, w przypadku następnych 6 sąd zawiesił postępowanie, kolejne 17 wniosków zakończyło się pięcioma decyzjami o nadzorze prewencyjnym (z czego prawomocne są tylko 3), w przypadku ośmiu osób została podjęta decyzja o izolacji jednak tylko jedna decyzja jest prawomocna, w czterech przypadkach sąd oddalił sprawy. Reszta jest nadal rozpatrywana. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, potocznie nazywana ustawą o bestiach, dotyczy procedur postępowania wobec osób, które określa się jako ?stwarzające zagrożenie?'. Ustawa wprowadziła dwa nowe postpenalne i bezterminowe środki: nadzór prewencyjny oraz umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Najbardziej znanym przestępcą, który został objęty ustawą jest Mariusz Trynkiewicz, seryjny morderca i przestępca seksualny. Ustawa wzbudziła fale krytyki środowisk prawniczych i organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich krytycznie oceniła ustawę a także przygotowanie ośrodka izolacyjnego w Gostyninie. Prezydent Bronisław Komorowski, po podpisaniu ustawy pod koniec 2013 roku, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.  

 źródło: rmf24.pl
Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News