Czy urlop wychowawczy jest płatny? Wszystkie informacje

Czy urlop wychowawczy jest płatny? Wszystkie informacje Źródło: pixabay.com/3643825

Urlop wychowawczy - kto może się na niego zdecydować i w jakich okolicznościach? Urlop rodzicielski to nie to samo co wychowawczy. Czy jest on podobnie płatny, czy może wcale nie jest wypłacane wynagrodzenie? Czy do skorzystania z urlopu wychowawczego uprawnione są tylko kobiety? Bo to przecież one się na niego najczęściej decydują.

Urlop wychowawczy to uprawnienie obojga rodziców, zarówno matki, jak i ojca, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

Urlop macierzyński, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczony dla matki, zaraz po urodzeniu dziecka. W przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie kobiecie przysługuje 20 tygodni wolnego od pracy zawodowej, to daje prawie pięć miesięcy. Jeśli chce ona potem zostać w domu z niemowlakiem, to może skorzystać z urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po macierzyńskim, w tym wypadku będzie to kolejne 32 tygodnie, co daje 8 miesięcy. Na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim przysługuje świadczenia w wysokości 80% podstawowej pensji.

Urlop wychowawczy a praca. Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Urlop wychowawczy wiąże się z czasowym zawiesiem obowiązku pracy, w celu umożliwienia osobistej opieki nad dzieckiem. Może być on wykorzystany do momentu, kiedy dziecko skończy 6 lat, w przypadku dzieci niepełnosprawnych okres ten wydłuża się do 18 roku życia.

Wymiar urlopu wychowawczego to maksymalnie 36 miesięcy z zachowaniem wcześniejszego warunku, czyli ukończenia przez potomka 6 roku życia. Są to trzy lata, które muszą być wykorzystane przez dwóch rodziców w stosunku przynajmniej 35 do 1, czyli jeden miesiąc podczas urlopu wychowawczego musi być przeznaczony dla drugiego rodzica. Oczywiście jest kilka wyjątków, na przykład, kiedy jedno z rodziców nie żyje lub jest pozbawione praw rodzicielskich.

Ważnym aspektem tego urlopu jest fakt, że pracownik nie dostaje wynagrodzenie podczas jego trwania. Jest on bezpłatny, jednak podczas jego trwania pracownik jest objęty szczególną ochroną, nie można go zwolnić z wyjątkiem ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy pracodawcy, a także w przypadku tzw. dyscyplinarki. W wybranych przypadkach jest wypłacany zasiłek wychowawczy, jednak mają do niego prawo rodziny, którym przysługuje zasiłek rodzinny. Wynosi on około 400 złotych za cały miesiąc.

Podanie o urlop wychowawczy

Aby móc starać się o urlop wychowawczy, pracownik musi posiadać co najmniej sześciomiesięczny staż pracy, przerwy są w tym wypadku nieistotne, a w staż pracy wlicza się zatrudnienie u innych pracodawców (nie tylko u obecnego) oraz okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 

Urlop wychowawczy udzielany jest przez pracodawcę na wniosek pracownika, który należy złożyć co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem okresu zawartego w podaniu. Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu, w innym przypadku grozi mu kara grzywny za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Co musi zawierać wniosek? Przede wszystkim dane pracownika (imię i nazwisko), dane dziecka, okres, na który ma być udzielony urlop wychowawczy. 

  1. Ekwiwalent za urlop 2019: ile wynosi, jak go obliczyć?
  2. Kto może dostać urlop dla poratowania zdrowia? W jakim przypadku?
  3. Ile można dorobić do emerytury? To potrafi być trudna decyzja
  4. Ile lat pracy do emerytury? Okresy składkowe i wiek emerytalny
  5. Urlop okolicznościowy - z jakiej okazji można go wziąć?
Następny artykuł