Na ile dni można wziąć urlop na żądanie? Przedstawiamy wszystkie zasady

Na ile dni można wziąć urlop na żądanie? Przedstawiamy wszystkie zasady Źródło: pixabay.com/geralt

Urlop na żądanie - kto może z niego skorzystać i ile dni przysługuje w jego ramach? To szczególne przypadki, kiedy bierzemy urlop na żądanie, czy możemy się spotkać z odmową? Teoretycznie nie, ale oczywiście są pewne od tego wyjątki. Gdzie możemy szukać przepisów tego dotyczących?

Urlop na żądanie - jakie są zasady korzystania z tego przywileju? Ze względu na jego specyficzną formę budzi wątpliwości wśród pracodawców, ale i pracowników, którzy nie wiedzą na ile mogą sobie pozwolić. Taki urlop wchodzi w skład wymiaru wypoczynkowego i jest on całkowicie płatny, ale co z innymi informacjami na jego temat? Kiedy można go wziąć i na ile dni?

Urlop na żądanie- zasady. Ile dni?

 - Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu - możemy wyczytać  w Art. 167 Kodeksu pracy.

Urlop na żądanie ma wymiar czterech dni w roku i może występować po sobie lub pojedynczo w różnym odstępie czasu. Pracownik nie musi wcześniej uzgadniać z pracodawcą terminu urlopu, więc najczęściej jest on wykorzystywany w ostatniej chwili. Przez większość pracowników jest wykorzystywany na nagłe, nieprzewidziane okoliczności. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego wniosek urlopowy powinien być złożony najpóźniej pierwszego dnia urlopu, jednak może to ulegać zmianie w konkretnych przedsiębiorstwach, gdzie regulamin pracy mówi inaczej lub inna jest praktyka zakładowa. W takich przypadkach może dojść do późniejszego zgłoszenia wniosku o udzielenie urlopu na żądanie. Pracodawcę należy poinformować w dowolny sposób, na przykład ustnie, mailowo, telefonicznie, czy SMS-em.

Urlop na żądanie, a odmowa

Teoretycznie pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, jednak nie może on być bezpodstawny. Może on odmówić udzielenia takiego urlopu w kilku przypadkach, w szczególnych i uzasadnionych okolicznościach. Na przykład, kiedy interes firmy jest zagrożony i wymaga obecności pracownika, a także, jeśli pracownik wiedział wcześniej o swojej nieobecności i miał możliwość w inny sposób ją usprawiedliwić.

Zatrudniony nie może również wykorzystywać go w formie strajku i wywierania presji na pracodawcy. Zgodnie z ogólnymi przepisami, nie można czynić ze swoich przywilejów użytku, gdy są sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tych przywilejów. Więc warto z rozsądkiem korzystać z urlopu na żądanie.

 - Pamiętam, jak trzech pracowników zadzwoniło do mnie 2 maja, żeby poinformować mnie, że biorą urlopy na żądanie. Chcieli sobie zrobić majówkę, wynajęli nawet jakieś domki w ośrodku wczasowym. O tym, że ich nie będzie, wiedzieli dużo wcześniej, ale nic nie mówili, bo zdawali sobie sprawę, że wszyscy jednocześnie urlopu nie dostaną. Miałem potężny kłopot, bo firma pracuje w systemie ciągłym, a część pracowników i tak miała urlopy już zaplanowane. Nie zgodziłem się więc na udzielenie urlopu. Ostrzegłem, że wyciągnę wobec nich konsekwencje - mówił jeden z pracodawców.

ZOBACZ TAKŻE:

  1. Urlop dziekański - kto może go wziąć? Pytania i odpowiedzi
  2. Kto może dostać urlop dla poratowania zdrowia? W jakim przypadku?
  3. Czy urlop wychowawczy jest płatny? Wszystkie informacje
  4. Ile lat pracy do emerytury? Okresy składkowe i wiek emerytalny
  5. Urlop okolicznościowy - z jakiej okazji można go wziąć?
  6. Wniosek o urlop bezpłatny. Urlop a ubezpieczenie
Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News