Wniosek o urlop bezpłatny. Urlop a ubezpieczenie

Wniosek o urlop bezpłatny. Urlop a ubezpieczenie Źródło: pixabay.com/skeeze

Urlop bezpłatny - czy wlicza się go do stażu pracy? Kiedy przysługuje i jakie dokumenty należy przedstawić pracodawcy, żeby ubiegać się o przejście na taki urlop? Jak sama nazwa wskazuje w czasie jego trwania nie przysługują prawa do wynagrodzenia. Co więc wtedy robić? To dobry czas na odpoczynek i regenerację, jednak zdecydowanie nie podbudujemy wtedy domowego budżetu.

Urlop bezpłatny jest przerwą w świadczeniu pracy. Stosunek pracy nie jest przerwany, a tylko ulega zawieszeniu. Można go wliczać do okresu pracy u danego pracodawcy, jednak nie zostaje on doliczony do stażu pracy, który potem liczy się między innymi do przyznania emerytury, a to bardzo istotne w dzisiejszych czasach.

Czas, na jaki zatrudniony może być na urlopie bezpłatnym, jest nielimitowany, może to być kilka dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat. Żaden przepis nie przewiduje górnej granicy. Jednak w przypadku, kiedy "wakacje" trwają dłużej niż trzy miesiące, strony, czyli pracownik oraz pracodawca, mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego odwołania z urlopu, jednak takie odwołanie może nastąpić tylko w bardzo ważnych wypadkach. 

Po upłynięciu czasu urlopu pracownik ma prawo powrotu do pracy, jeśli tego nie zrobi, może zostać zwolniony, nigdy w innym przypadku, jeśli chodzi oczywiście o urlop bezpłatny.

Co ciekawe pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania przez niego pracy u innego pracodawcy.

Urlop bezpłatny a ubezpieczenie zdrowotne

Za urlop bezpłatny pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, a w związku z tym pracodawca nie opłaca składek zdrowotnym ani społecznych. Zatrudniony przestaje podlegać ubezpieczeniom, ponieważ co do zasady jest to okresem czasu od dnia rozpoczęcia stosunku pracy do momentu jego ustania. Urlop bezpłatny to czas, kiedy pracodawca nie ma prawa wręczyć pracownikowi wypowiedzenia, niezależnie od tego, jak długo na nim przebywa.

Pracownik traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu bezpłatnego, co uniemożliwia takiej osobie bezpłatne korzystanie z opieki zdrowotnej. Jednak może on być zgłoszony do ubezpieczenia przez członka rodziny. Podczas urlopu bezpłatnego nie jest również naliczany urlop wypoczynkowy.

Jak napisać podanie o urlop bezpłatny? Wniosek o urlop bezpłatny

Aby uzyskać urlop bezpłatny pracownik, musi złożyć wniosek do swojego pracodawcy. On i tylko on może wystąpić z wnioskiem o jego udzielenie. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego musi być złożony w formie pisemnej, nie musi on jednak podawać przyczyny swojej decyzji. 

Pracodawca ma prawo odmówić bez uzasadnienia i nie uwzględniać wniosku pracownika. Podanie musi zawierać dane pracownika oraz pracodawcy oraz termin urlopu, o który wnioskuje zatrudniony na podstawie art. 174 Kodeksu pracy.

ZOBACZ TAKŻE:

  1. Ekwiwalent za urlop 2019: ile wynosi, jak go obliczyć?
  2. Kto może dostać urlop dla poratowania zdrowia? W jakim przypadku?
  3. Ile można dorobić do emerytury? To potrafi być trudna decyzja
  4. Ile lat pracy do emerytury? Okresy składkowe i wiek emerytalny
  5. Urlop okolicznościowy - z jakiej okazji można go wziąć?
Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News