Unia, głupcze!

Unia, głupcze!

Trzeba  dziś rozumieć, że państwo tak małe jak Polska nie jest w stanie być konkurencyjne wobec dużych podmiotów gospodarczych, takich jak Rosja, Chiny, czy Stany Zjednoczone. Tylko jeden organizm, Unia Europejska jest w stanie być konkurencyjny i jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom mieszkającym na jej terytorium.

Wszystkie wskaźniki gospodarcze wskazują dzisiaj spadek znaczenia Europy jako kontynentu. To dzisiaj takie państwa jak Brazylia czy Meksyk mają większe potencjały ekonomiczne od państw europejskich! Iluzją jest, że Europa, pomimo słabnącej wartości ekonomicznej będzie ciągle dominująca ze względu na przewagę kulturową. To jest iluzja, z której musimy się wyleczyć! Logiczne jest, że jeśli ekonomiczne państwa azjatyckie będą się umacniać to i czynnik kulturowy również stanie się dominujący wobec kultury europejskiej i pewnych tradycji poszczególnych państw europejskich. Kwestia głębszej integracji europejskiej powinna być więc ambicją wszystkich mieszkańców Europy, dlatego, że wszyscy stajemy przed pewnymi zagrożeniami, których bardzo często nie jesteśmy w stanie zrozumieć z powodów lęków napędzanych przez ugrupowania prawicy narodowej. Te lęki wynikają z pewnego niezrozumienia sytuacji makroekonomicznej. W długofalowym myśleniu o Europie, jej dorobku kulturowym i wartościach, które jednoczą wszystkich Europejczyków bardziej opłacalna jest głębsza integracja w ramach jednej rodziny państw europejskich aniżeli sytuacja, w której mielibyśmy się stać państwem uzależnionym od mocarstw obcych nam kulturowo. Nie ma lepszej okazji do integracji europejskiej, wypracowania nowych narzędzi integracji niż kryzys gospodarczy! Jednym z tych rozwiązań są euroobligacje, które w znaczący sposób obniżyłyby koszty finansowania zadłużenia i rozwoju. Integracja europejska nie oznacza wyrzeczenia się polskości! Nie oznacza wyrzeczenia się polskiego języka, polskiej literatury, polskiej tradycji, czy historii. To kultura, nie religia, nie armia, lecz właśnie kultura jest głównym spoiwem narodu polskiego. I naród polski będzie narodem o tyle silniejszym, o ile mniej będzie w nim ksenofobii i lęków, który w gruncie rzeczy jest ucieczką z ringu i ciągłym odrzuceniem wyzwania, przed którym będzie naród polski musiał stanąć. Każdy z nas będzie musiał w sobie odkryć Europejczyka! Jesteśmy dzisiaj świadkami ogromnej przemiany na wschodzie. Państwo Ukraińskie wstaje z kolan i idzie ku Europie. To właśnie na przykładzie Ukrainy tak wyraźnie widać, co to znaczy mieć w sobie wolę bycia w Europie. Ten niesamowity społeczny popęd jest symbolem idei integracji europejskiej. Nikt, oprócz Ukraińców nie jest w stanie dokonać zmian, przeprowadzić odpowiednich reform. Pozbyć się jarzma, które nad Ukraińcami i Ukrainkami ciąży. Należy wyzbyć się rosyjskiego lęku - to przede wszystkim. Rosjan czeka lekcja, która nauczy ich, że z Internetem, młodością nie da się wygrać. Rosjanie muszą zrozumieć, że hamowanie Ukrainy jest w gruncie rzeczy nieopłacalne. Ukrainie potrzeba nowych, młodych liderów, których warto będzie wspierać w ich odkrywaniu w sobie Europejczyków. To się właśnie zaczęło i po prostu nikt tego za nich nie zrobi. Nawet Kaczyński :P źródło grafiki - www.stosunkimiedzynarodowe.pl

Następny artykuł Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News