Tysiące nauczycieli protestuje dzisiaj w Warszawie przeciwko planowanej przez ministerstwo edukacji reformy. Związek Nauczycielstwa Polskiego, związki zawodowe oraz kilkanaście innych organizacji nauczycieli nie zgadzają się m.in. na likwidację gimnazjów.

Dzisiaj do Warszawy przybyło tysiące nauczycieli z całej Polski, którzy sprzeciwiają się reformie jaką planuje wdrożyć ministerstwo edukacji z Anna Zalewską na czele. Związek Nauczyciellstwa Polskiego, kilkanaście związków zawodowych, stowarzyszeń nauczycieli, przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz przedstawiciele świata nauki wyrażają swój sprzeciw m.in. pod Sejmem.

Na trzymanych przez nich transparentach możemy zobaczyć takie hasła jak „Stop reformie edukacji”, „Jesteśmy za ewolucją, nie za egzekucją”, „Nie niszczcie naszego gimnazjum”, „Nie zabijajcie edukacji”, „Reforma – edukacyjny zamach stanu” czy „Szczerzyć zęby prosta sprawa, a reforma nie zabawa”.

 –  Chcemy zaprotestować przeciwko chaosowi, zamętowi i demontażowi polskiej oświaty, który jest realizowany przez działania MEN i znalazł odzwierciedlenie w projektach ustaw – powiedział prezes ZNP, Sławomir Broniarz.

Największy sprzeciw budzi likwidacja gimnazjów i zastąpienie ich 8 letnią podstawówką. Jak przekonują, gimnazja spisują się dobrze i nie ma powodów by je likwidować, co jeśli się stanie, wywoła ogromny chaos w szkolnictwie.

Protestujący złożą również petycję do prezydenta, w której proszą go o pomoc w zatrzymaniu reformy. Nauczyciele oskarżają władzę o brak konsultacji i nieprofesjonalne podejście do sprawy.

znp znp2 znp3

https://www.youtube.com/watch?v=CL7mc5cLB1U

Polub fanpage jedynego bezstronnego portalu informacyjnego


bh

...

Zobacz również