Sprawa Amber Gold to jedna z największych polskich afer ostatnich lat. Odpowiedzialny za nią jest Marcin P., twórca AG. Tym razem jednak, to nie on będzie występował w roli pozwanego.

Twórca Amber Gold zaskarżył Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zdaniem Marcina P., jest on obecnie bezprawnie przetrzymywany.

Dopatrujemy się w działaniu sądów przedłużających stosowanie tymczasowego aresztowania ponad podstawowe terminy, braku weryfikacji zmieniającej się sytuacji procesowej. W realiach tego postępowania nie sposób tego, jak długo ono potrwa. Tym samym nie sposób określić racjonalnego okresu stosowania tymczasowego aresztowania. A to z założenia powinno być stosowane, jako najsurowszy środek zapobiegawczy, o charakterze ostatecznym. Brak jest dowodów uzasadniających bezprawne wpływanie na sprawny przebieg procesu przez oskarżonego. Naszym zdaniem, tymczasowe aresztowanie wyczerpało już swoją uzasadniona i racjonalną funkcje. Nie zabezpiecza już czynności, a jest wykonywaniem przewidywanej kary. Tym samym stanowi bezprawne pozbawienie wolności w rozumieniu Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – tłumaczy Michał Komorowski, adwokat Marcina P.

źródło: rmf

...

Zobacz również