Z ostatniej chwili: SN wysyła kolejne zapytania do TSUE

Z ostatniej chwili: SN wysyła kolejne zapytania do TSUE Źródło: Fot. YouTube/ Fakty RMF FM

TSUE otrzymało dziś pytania skierowane przez Polski Sąd Najwyższy. Dotyczą one spraw związanych z zastosowaniem odpowiednich przepisów unijnych i krajowych. Polska instytucja pragnie dowiedzieć się trzech rzeczy.

TSUE już niedługo zajmie się sprawą polskiej samorządności i reformy sądownictwa. Tymczasem do izby wpłynęły zapytania od Sądu Najwyższego dotyczące wieku emerytalnego sędziów, problemu wybieralności sędziów oraz interpretacji prawa unijnego. Pytanie powstały z powodu rozpoznawania sprawy powództwa sędziów SN Andrzej Siuchińskiego i Krzysztofa Cesarza. Chodzi o ustalenie stosunku służbowego SN w stanie czynnym. - W dniu dzisiejszym (19.09) po rozpoznaniu na posiedzeniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wniosków o udzielenie zabezpieczenia w sprawach z powództwa sędziów SN Andrzeja Siuchnińskiego i Krzysztofa Cesarza przeciwko Sądowi Najwyższemu o ustalenie istnienia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego w stanie czynnym, Sąd Najwyższy postanowił skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE kolejne pytania prejudycjalne - przekazał Polskiej Agencji Prasowe Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego.

TSUE otrzymała następujące pytania

Pytanie pierwsze: Czy art. 47 Karty Praw Podstawowych w związku z art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U.UE. Polskie wydanie specjalne Rozdział 05, Tom 04, s. 79) należy interpretować w ten sposób, że w przypadku wniesienia do sądu ostatniej instancji Państwa Członkowskiego środka prawnego (pozwu) opartego na zarzucie naruszenia zakazu dyskryminacji ze względu na wiek wobec sędziego tego sądu wraz z wnioskiem udzielenie zabezpieczenia zgłoszonego roszczenia, sąd ten – w celu udzielenia ochrony uprawnieniom wynikającym z prawa unijnego przez zastosowanie środka tymczasowego przewidzianego w prawie krajowym – ma obowiązek odmówić zastosowania przepisów krajowych zastrzegających właściwość w sprawie, w której wniesiono środek zaskarżenia, dla komórki organizacyjnej tego sądu, która nie działa ze względu na niepowołanie orzekających w niej sędziów?

Co było dalej?

Pytanie drugie: W przypadku powołania sędziów do orzekania w komórce organizacyjnej właściwej w świetle prawa krajowego do rozpoznania wniesionego środka prawnego, czy art. 267 TFUE akapit 3 w związku z art. 19 ust. 1 i art. 2 TUE oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych, należy interpretować w ten sposób, że utworzona od podstaw izba sądu ostatniej instancji Państwa Członkowskiego – właściwa do rozpoznania sprawy sędziego sądu krajowego w pierwszej i drugiej instancji - w której mają orzekać wyłącznie sędziowie wybrani przez organ krajowy, mający stać na straży niezależności sądów (Krajowa Rada Sądownictwa), który z uwagi na ustrojowy model jego ukształtowania oraz sposób działania nie daje rękojmi niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej, jest sądem niezależnym i niezawisłym w rozumieniu prawa Unii Europejskiej? Pytanie trzecie: W przypadku odpowiedzi negatywnej na drugie pytanie, czy art. 267 akapit 3 TFUE w związku z art. 19 ust. 1 i art. 2 TUE oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych należy interpretować w ten sposób, że niewłaściwa izba sądu ostatniej instancji Państwa Członkowskiego spełniająca wymogi prawa Unii Europejskiej dla sądu, do której wniesiono środek zaskarżenia w sprawie unijnej, powinna pominąć przepisy krajowej ustawy wyłączające jej właściwość w tej sprawie?
ZOBACZ TAKŻE: 
  1. Ksiądz doprowadził 13-latka do samobójstwa. Przez lata pozostał bezkarny
  2. O tej wpadce mówi już cały świat. Agata Duda pali się ze wstydu po wizycie w USA
  3. Wyciekły kulisy wyboru Jacka Kurskiego na prezesa TVP! Ktoś bardzo mu pomógł
źródło: wiadomsoci.onet.pl Następny artykuł