Europejski Trybunał Praw Człowieka postanowił, iż Francja musi wypłacić odszkodowanie somalijskim piratom, którzy napadali na francuskie okręty. Za „pogwałcenie ich praw” otrzymają tysiące euro rekompensaty.

Trybunał podjął taką decyzję, ponieważ francuskie organy ścigania zanim postawiły piratów przed sądem, przetrzymywały ich w areszcie o 48 godzin dłużej niż jest to uregulowane w lokalnym prawie. Według Trybunału, piraci powinni zostać osądzeni bezzwłocznie, po tym jak znaleźli się na terytorium Francji. Sędziowie wzięli pod uwagę, iż aresztowania dokonano 6 tysięcy kilometrów od terytorium Francji oraz fakt, iż Somalia nie była w stanie samodzielnie walczyć z rozbójnikami.

Sędziowie podkreślili jednak, że nic nie usprawiedliwia tak długiej zwłoki i przedłużenie pobytu w areszcie o 48 godzin nazwali pogwałceniem oskarżonych do wolności i bezpieczeństwa. Trybunał przyznał piratom od 2 do 5 tysięcy euro rekompensaty, a państwo francuskie skazał dodatkowo na pokrycie kosztów sądowych (od 3 do 9 tysięcy euro za każdego schwytanego pirata).

źródło: bbc.com, prawy.pl

Starannie wyselekcjonowane wiadomości z Polski i ze świata. Podajemy tylko informacje, a opinie pozostawiamy Czytelnikom. Przedstawiamy wiadomości bez cenzury i bez linii redakcyjnej.