Działający w Hadze Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii zdecydował się uniewinnić Vojislava Šešelja ze wszystkich dotychczasowych zarzutów. Założyciel i lider Serbskiej Partii Radykalnej był oskarżany o popełnienie zbrodni wojennych podczas wojny w Jugosławii w latach 1991-1993.

Vojislav Šešelj był w latach dziewięćdziesiątych propagatorem i zwolennikiem projektu tzw. „Wielkiej Serbii”. Główną ideą ruchu było zjednoczenie na Bałkanach wszystkich terenów zamieszkiwanych przez Serbów. W wyniku rozpadu Jugosławii, wiele ziem, na których Serbowie stanowili większość etniczną znalazło się w granicach innych państw, głównie Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Sąd uznał powyższą koncepcję za populistyczną, podobną do ruchów powstałych w innych bałkańskich państwach, m.in. w Albanii, czy Chorwacji.

Šešelj nie był obecny na ogłoszeniu wyroku, ponieważ jak twierdzi „ma teraz na głowie ważniejsze sprawy”. Serb był oskarżony o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości (tj. głównie ludności nie-serbskiej na terenach dzisiejszej Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz regionu Vojvodina) w okresie od sierpnia 1991 roku do września 1993 roku.

Proces przed trybunałem rozpoczął się w roku 2003. W roku 2014 Vojislav Šešelj został zwolniony z haskiego aresztu. Powodem zwolnienia był stan zdrowia polityka, który zmaga się z chorobą nowotworową. Obecnie mieszka w Belgradzie.

Józef Gawron

źródło: Interfax

...

Zobacz również