Publiczne media znajdują się w opłakanej sytuacji nie tylko wizerunkowej, ale również finansowej. Rząd postanowił zasilić dziurawy budżet Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia prawie miliardem złotych. W jaki sposób w finansach mediów publicznych powstała aż tak duża luka i na co zostaną przeznaczone środki od rządu?

Problemy finansowe TVP i Polskiego Radia wynikają m.in. z coraz niższej ściągalności abonamentu. Sytuację dodatkowo pogorszyła decyzja o zwolnieniu z opłaty abonamentowej osoby po 60. roku życia, które uzyskały prawo do świadczeń emerytalnych. Płacić abonamentu nie muszą także osoby, których świadczenie nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia; pobierające zasiłki, świadczenie przedemerytalne oraz kombatanci i bezrobotni.

Miliard dla mediów publicznych

Jak wynika z opublikowanego w środę uzasadnienia do nowelizacji ustawy budżetowej na 2017 rok, Krajowa Rada Radia i Telewizji otrzyma z budżetu państwa blisko 980 mln zł, które organ rozdzieli pomiędzy podmioty należące do mediów publicznych. Niespełna miliard złotych ma zostać im przyznany, jak tłumaczy KRRiT, w ramach „rekompensaty za wpływy z abonamentu RTV nieuzyskane w latach 2010-2017”. TVP i Polskie radio mają przeznaczyć pieniądze na realizację misji publicznej.

Wysoka dotacja ma pomóc polskim mediom wydostać się z kryzysu i umożliwić im konkurencję z nadawcami komercyjnymi. Politycy opozycji zarzucają, że te pieniądze zostaną przeznaczone na propagandę i polityczną agitację partii rządzącej.

Źródło: superbiz.se.pl

Podarte spodnie Prokopa, buty Ziemca i u*** stół Durczoka - największe wpadki w polskiej telewizji [ZOBACZ!]

Kiedyś wzdychały do nich miliony Polaków... Jak wyglądają dziś?

...

Zobacz również