W niemieckich urzędach azylowych dochodzi do kuriozalnych sytuacji. Starający się o status azylantów celowo informują instytucje, że przynależeli do organizacji terrorystycznej. Dzięki temu mogą zapewnić sobie dodatkowe profity oferowane przez państwo niemieckie.

Pochodzący głownie z Somalii, Afganistanu i Pakistanu coraz częściej podają się za byłych terrorystów. Prokuratura Generalna w Stuttgarcie poinformowała o stu takich zgłoszeniach. Mężczyźni robią to celowo, gdyż zdają sobie sprawę z funkcjonującego na terenie RFN prawa.

Zakłada ono, że jeśli przyszły azylant posiada przeszłość, która w miejscu pochodzenia może być powodem do obaw o zdrowie i życie należy mu się większa pomoc finansowa ze strony państwa.

Somalijczycy twierdzą, że przymusem zostali wcieleni do islamskiej milicji al-Shabab. Pakistańczycy i Afgańczycy deklarują natomiast przynależność do Talibów.

źródło: newsbook.pl

...

Zobacz również