O tych zmianach nie mówiło się niemal nigdzie, a wpłyną przecież na życie niemal wszystkich Polaków. Najnowsze zmiany w prawie są szalenie kontrowersyjne i trudno się dziwić. Według nowych przepisów nie będzie możliwości wybudowania domu na działce, która nie sąsiaduje z przestrzenią już zagospodarowaną. Te regulacje dotyczą także terenów, na których jest wyłącznie las bądź droga. Mówiąc krótko – jeżeli w sąsiedztwie naszej działki nie ma jeszcze domów, my również nie będziemy mogli postawić swojego!

Przepisy precyzują, że aby móc postawić dom, przynajmniej jeden z boków działki o boku co najmniej ok. 4 metrów musi bezpośrednio graniczyć z terenem już zabudowanym. Na razie zezwolenia w trybie warunkowym otrzymują jeszcze właściciele działek które nie graniczą bezpośrednio z innymi nieruchomościami. Muszą jednak znajdować się one w niedoprecyzowanej okolicy. Obecnie tylko 30 procent powierzchni Polski jest pokryte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, niezbędnymi by móc na konkretnym terenie postawić dom.

Prawo, które niebawem wejdzie w życie, będzie obowiązywało zarówno prywatnych inwestorów, jak i dużych deweloperów, którzy planują na danym terenie pokaźne inwestycje. To właśnie więksi gracze mogą być bardziej poszkodowani, gdyż często już są właścicielami terenów, na których po wejściu nowych przepisów nie otrzymają już pozwolenia na budowę.

Warunkowe zezwolenia, które zostały wydane tymczasowo, będą ważne tylko przez kolejne dwa lata. Kiedy ten czas upłynie, „wuzetki” staną się nieważne, a w związku z tym na ich podstawie nie będzie można już ubiegać się o pozwolenie na budowę.

Ograniczenie wystawiania nowych decyzji WZ oraz wygaszanie już wydanych spowoduje, że inwestorzy często zostaną postawieni pod ścianą i będą musieli rozpoczynać inwestycję szybciej, niż planowali. W przeciwnym razie będą zmuszeni czekać tak długo, aż sąsiedzi zakończą swoje inwestycje. To rozreguluje rynek – krytykuje nowe rozwiązania Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Czy muzułmanie chcieli przerobić tę katedrę na meczet?

...

Zobacz również