Ostatnio w internecie można natrafić się na wiele publikacji dotyczących tego, jakoby w Biblii Polska była opisywana na tysiąc lat przed Chrystusem. W jednej z ksiąg Starego Testamentu – Księdze Sędziów znajdują się bowiem wzmianki o „Lechi”. Dla zwolenników teorii o Impreium Lechickim to potwierdzenie tego, że starożytne państwo Polskie istniało i było ogromne. Bardzo krytycznie podchodzą od tego jednak historycy.

Cała sprawa obraca się wokół kilku wzmianek dotyczących słowa „Lechi”, które znaleźć można we fragmencie Księgi Sędziów. W ustępie opisującym próbę pojmania Samsona przez Filistynów słowo to występuje kilka razy i opisuje pewne terytorium. „Turbosłowianie”, czyli zwolennicy teorii o Wielkim Imperium Lechickim dostrzegają w tym potwierdzenia swych twierdzeń.

– Wtedy Filistyni wyruszyli i rozbili swoje namioty w Judzie, a robiąc wypady, docierali aż do Lechi. Pytali ich mieszkańcy Judy: Dlaczego nas atakujecie? A oni odpowiedzieli: Przyszliśmy, żeby pojmać Samsona i postąpić z nim tak, jak on postąpił z nami. (…) Związawszy go dwoma nowymi powrozami, mieszkańcy Judy wyprowadzili go z jaskini skalnej. Kiedy przybył do Lechi, Filistyni na jego widok zaczęli wznosić radosne okrzyki. Wtedy duch Boga zawładnął nim, a powrozy, którymi był skrępowany, stały się nagle jak spalone włókna lniane i opadły z jego ramion. Znalazłszy szczękę oślą, jeszcze świeżą, chwycił ją i zabił tysiąc mężów. I powiedział Samson: „Przebiłem ich oślą szczęką, oślą szczęką zabiłem ich tysiąc”. Wypowiedziawszy te słowa, odrzucił oślą szczękę, a miejsce owo nazwano Ramat-Lechi – czytamy w Starym Testamencie.

Fani teorii o Imperium Lechickim widzą w tym fragmencie dowody na istnienie legendarnego państwa starożytnych Polaków. Uspokajają ich jednak historycy, którzy nie mają wątpliwości, że mamy tu do czynienia z wielką manipulacją. Badacze zwracają uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, słowo to występuje tutaj w formie „Lechi”, a nie „Lechia”. Po drugie, wszyscy poszukiwacze dowodów na istnienie Imperium Lechickiego odwołują się nie do oryginałów, a do jednego polskiego przekładu, jednej wersji Biblii – Biblii Tysiąclecia z 1965 roku.

Co więcej, słowo „Lechi” to jedynie przetłumaczony z hebrajskiego wyraz, a nie nazwa oznaczająca starożytne imperium Polaków. Faktycznie, słowo „lechi” jest użyte tutaj jako nazwa własna, ale każdy słownik hebrajski potwierdzi, że to słowo oznacza jedynie „szczęki”. Potwierdza to nawet łacińskie tłumaczenie Biblii, Wulgata, która precyzuje, że chodzi o nazwę miasta w Judzie. Jak zresztą czytamy we fragmencie Pisma, nazwa tej miejscowości nie była przypadkowa – to tam Samson znalazł szczękę, którą zamordował tysiąc Filistynów. Także nazwa „Ramat-Lechi”, którą nazwano miejsce masowej kaźni, to po prostu „wzgórze szczęki”.

Zobacz również