Najwyraźniej memy mówiące o tym, że prezes Prawa i Sprawiedliwości nie wybacza nigdy, mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Ten list nie pozostawia co do tego złudzeń.

Jakiś czas temu głośno było o braku odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na zaproszenie od Prezydenta RP do komitetu obchodów 100-lecia niepodległości. Jak się okazuje, głowa państwa wystosowała nawet specjalny list w tej sprawie.

Serdecznie zapraszam do aktywnego włączenia się w prace, utworzonego na mocy ustawy, Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – napisał w liście do Jarosława Kaczyńskiego prezydent Andrzej Duda.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości do tej pory jednak nie odpowiedział na pismo. Komentatorzy nie mają wątpliwości, że brak informacji zwrotnej do prezydenta to celowy policzek w jego stronę. Z listu wynika jasno, że jeśli zaproszony gość nie potwierdzi swojego udziału, to zostanie to uznane za rezygnację z uczestnictwa w komitecie.

Niezłożenie informacji albo oświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w pracach Komitetu – pisał 2,5 miesiąca temu Prezydent RP do prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

źródło: wiadomosci.wp.pl

...

Zobacz również

Jak Kaczyński zaczynał karierę zawodową? Nie zgadniesz! Pierwsze prace polityków