Komisja Europejska przyjrzała się polskim podatkom i przyznała, że jeden z nich jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej, a więc musi zostać usunięty. To odpowiedź UE na skargę wniesioną do władz wspólnoty w ubiegłym roku.

Ręce zacierają już duże przedsiębiorstwa, ponieważ skorzystają na usunięciu podatku najbardziej. Mowa o podatku od sprzedaży detalicznej, który honorował podmioty o mniejszych obrotach. Zgodnie z nim, jeśli dane przedsiębiorstwo nie przekracza swoimi obrotami 17 mln zł, nie płaci albo płaci mniejszy podatek. Jak stwierdziła Komisja Europejska, to niezgodne z prawem.

– Szczegółowe dochodzenie Komisji wykazało, że progresywny charakter stawek podatkowych w nieuzasadniony sposób działałby na korzyść niektórych przedsiębiorstw kosztem innych – w zależności od ich obrotów i wielkości. Dawałoby to przedsiębiorstwom o niższych obrotach nieuczciwą przewagę ekonomiczną – podała KE.

Komisja podkreśliła, że nie kwestionuje polskiego systemu podatkowego, ale wyraźnie kręci nosem na takie „faworyzowanie małych firm”. Oznacza to, że podatek zostanie zniesiony – jak bowiem w dalszej części uzasadnienia podała KE, prawo członków wspólnoty musi zgadzać się z prawem Unii. Podatek od sprzedaży detalicznej to z kolei zaprzeczenie zasad pomocy państwa.

System ten musi być zgodny z prawem Unii, w tym z zasadami pomocy państwa, i nie może faworyzować w sposób nieuzasadniony wybranych przedsiębiorstwpodkreśliła Komisja.

...

Zobacz również