Wojciech Jaruzelski

Wojciech Jaruzelski

Wojciech Jaruzelski był polskim żołnierzem i politykiem w okresie PRL. Z jego działalnością wiąże się wiele kontrowersji. Przez lata był działaczem komunistycznym w Polsce, a także jednym z autorów stanu wojennego w Polsce. Na przełomie lat 1989-1990 prezydent PRL a potem III RP.

  • Pełne imię i nazwisko: Wojciech Witold Jaruzelski
  • Data urodzenia: 6 lipca 1923 roku
  • Miejsce urodzenia: Kurów
  • Data i miejsce śmierci: 25 maja 2014 w Warszawie
  • Stopień wojskowy: generał armii (1973)
  • Prezydentura: 1989-1990
  • Żona: Barbara Jaruzelska (1960-2014)
  • Córka: Monika Jaruzelska
  • Wnuk: Gustaw

 

Wojciech Jaruzelski: życiorys

Wojciech Jaruzelski urodził w 1923 roku w Kurowie. Miał pochodzenie szlacheckie, jego rodzina szczyciła się herbem Ślepowron. Otrzymał imię po swoim dziadku, powstańcu styczniowym.

Wykształcenie podstawowe tylko przez rok pobierał w szkole powszechnej, następnie kształcił się w domu. Najpierw jego edukacją zajmowali się rodzice, później zatrudniono mu nauczyciela. Do gimnazjum uczęszczał na warszawskich Bielanach. Szkołę prowadził zakon marianów. Wywodził się z katolickiej i tradycyjnej rodzinie, w młodości sam wykazywał się dużą religijnością.

Przeżycia wojenne bardzo odbiły się na jego zdrowiu. Jego rodzina wielokrotnie przeprowadzała się, zaś w 1941 roku została deportowana na syberię, gdzie Wojciech Jaruzelski nabawił się ślepoty śnieżnej, co trwale uszkodziło mu wzrok.

 

Wojciech Jaruzelski: kariera wojskowa

W 1943 roku zainteresowała się nim armia radziecka. Jako kandydat na oficera został wysłany do Szkoły Oficerskiej 1 Korpusu Sił Zbrojnych w Rizaniu (szkoła formującej się w ZSRR Armii Berlinga). Po ukończeniu szkoły otrzymał stopień chorążego. Przeszedł cały szlak bojowy 1 Armii Wojska Polskiego.

Brał udział w wyzwalaniu Warszawy, a także w oswobodzeniu obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Wojnę zakończył w Niemczech, na wschód od miasta Nauen. Do Polski powrócił 1 lipca. Później ponownie brał udział w walkach - najpierw na granicy polsko-czechosłowackiej, później w powiecie hrubieszowskim z Ukraińską Powstańczą Armią.

Brał udział w tłumieniu walk podziemia antykomunistycznego, koordynował akcje przesiedleńcze. W 1946 roku został komendantem wojskowym Piotrkowa Trybunalskiego. W latach 40. uzupełniał edukację wojskową. Od tego momentu zajmował się już przede wszystkim szkoleniem nowych żołnierzy. Pierwszy stopień generalski (generała brygady) uzyskał w 1956 roku. Pracował w sztabie wojskowym, był dowódcą garnizonu, zarządzał akademiami wojskowymi.

 

Wojciech Jaruzelski: kariera polityczna

W 1947 roku zapisał się do Polskiej Partii Robotniczej, która w 1948 roku po przymusowym połączeniu się z PPS stała się Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Od 1964 do 1989 roku należał do Komitetu Centralnego PZPR..

W latach 1962-1968 był wiceministrem, a następnie od 1968 do 1983 roku ministrem obrony narodowej. W 1981 został także premierem. W tym samym roku współtworzył i stanął na czele WRON - Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - która wprowadziła stan wojenny w Polsce. Także w tym roku pomimo wcześniejszych kilkukrotnych odmów, został I sekretarzem KC PZPR. Od 1985 roku był przewodniczącym Rady Państwa.

Z inicjatywy jego oraz jego najbliższego współpracownika, Czesława Kiszczaka, doszło do licznych, brutalnych pacyfikacji strajków w czasie stanu wojennego. W związku z organizacją stanu wojennego w 2008 roku stanął przed sądem, jednak nie został skazany.

W 1989 roku Sejm tzw. kontraktowy, zgodnie z umowami okrągłostołowymi wybrał go na stanowisko prezydenta PRL, a następnie prezydenta RP. Swój urząd sprawował do 1990 roku, kiedy zastąpił go wybrany w pierwszych wolnych wyborach po 1945 roku Lech Wałęsa.

Po 1990 roku wycofał się z życia politycznego, rzadko komentując wydarzenia polityczne i społeczne w Polsce. Pisał książki i publikował w prasie. Zmarł w 2014 roku po nieudanych próbach leczenia nowotworu, udarze mózgu i częściowym paraliżu. Przed śmiercią wyspowiadał się i przyjął sakramenty, chociaż większość życia deklarował, że jest ateistą.

 

Wojciech Jaruzelski: życie prywatne

Od 1960 roku był żonaty z Barbarą Jaruzelską zd. Ryfa. W 1963 roku małżeństwu urodziła się córka, Monika Jaruzelska. Miał wnuka, Gustawa.

 

ZOBACZ TAKŻE:

Monika Jaruzelska, Aleksander Kwaśniewski